Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dziekani wydziałów prawa biją na alarm

Dziekani wydziałów prawa biją na alarm

Dziesięciu dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych napisało list otwarty, w którym skrytykowali zmiany w sądownictwie forsowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Wskazali na „brak poszanowania zasad państwa prawnego i wartości leżących u podstaw demokratycznego porządku prawnego” ze strony rządzących. „My, niżej podpisani

dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych, wyrażamy dezaprobatę dla działań władz państwowych podważających zasadę trójpodziału i równoważenia władz oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów” – piszą dziekani wydziałów prawa.
„Brak poszanowania zasad państwa prawnego”
Autoryz listu wskazuja, ze działania rządu charakteryzują się „brakiem poszanowania zasad państwa prawnego i wartości leżących u podstaw demokratycznego porządku prawnego”. Wymieniają przykłady: „nierespektowanie orzeczeń sądowych, nietransparentne i pośpiesznie prowadzone postępowania w celu obsadzenia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego osobami niemającymi kwalifikacji wymaganych do pełnienia urzędu sędziego tego Sądu, próby zastraszania sędziów zwracających się z pytaniami prawnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.
Dziekani zaznaczają, że są „zobowiązani do kształcenia prawników w duchu szacunku dla prawa i jego wartości” i w związku z tym apelują do władz „o przestrzeganie konstytucyjnych zasad państwa prawnego”. „Ich naruszanie prowadzi do niepewności prawa, chaosu i anarchii, będących źródłem napięć społecznych” – wskazują. Dziesięć podpisów
Pod listem podpisali się dziekani wydziałów prawa Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Warszawskiego, Łódzkiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Mikołaja Kopernika, Śląskiego, Szczecińskiego, Wrocławskiego, Marii Curie-Skłodowskiej i Zielonogórskiego. (http://www.tvn24.pl)

Sprawdź także

Wykład dr H. Machińskiej

To będzie taki dłuższy wstęp do właściwego wykładu, który odbędzie się na UW w terminie …