Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto pedagogów oraz wszystkich pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Z tej wręczono nauczycielom Nagrody Ministra Sprawiedliwości, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Medale za Długoletnią Służbę. Wyróżnienia przyznano za trud, poświęcenie oraz zaangażowanie w resocjalizację
i wychowywanie nieletnich.
Nagrody ministra sprawiedliwości otrzymało 30 pedagogów z 15 zakładów dla nieletnich w tym Sylwia Gawrońska ? pedagog Zakład Poprawczy w Kcyni.
Natomiast Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 21 pracowników ? 16 pracowników otrzymało Medal Złoty, przyznawany po 30 latach pracy zawodowej oraz 5 pracowników otrzymało Medal Srebrny przyznawany po 20 latach pracy. Medal ten jest nagrodą przyznawaną przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Złote Medale otrzymal m.in.: Marlena Bauza – starsza księgowa Aldona Kiedrowska – samodzielny referent do spraw administracyjno-gospodarczych oraz Bogusław Walda ? kierowca. Wszyscy są pracownikami Zakładu Poprawczego w Trzemesznie

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …