Finansowanie pomostowe

Dzień Kuratora Sądowego

Wiceminister Łukasz Piebiak wręczył pamiątkowe medale kuratorom zawodowym szczególnie zasłużonym dla kuratorskiej służby sądowej. W niedzielę 25 czerwca przypada Dzień Kuratora Sądowego. W ramach obchodów, w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się 20 czerwca uroczyste posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów. Stanowiło niepowtarzalną okazję do wymiany opinii dotyczących kuratorskiej służby sądowej w Polsce. O różnych obliczach kurateli sądowej i istotnej roli kuratorów dyskutowali zaproszeni goście a także przedstawiciele środowiska kuratorskiego. W uznaniu za zasługi w pracy kuratorskiej, wiceminister Łukasz Piebiak wręczył pamiątkowe brązowe medale Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”.
Medale otrzymali kuratorzy sądowi: Renata Cieszko Marzena Depińska Maria Karbowska Tomasz Kazirodek Zofia Kirszner Grzegorz Kozera Krystyna Łukasiak Lucyna Majer-Torba Sławomira Mrowińska Maria Nowak Sylwia Nowak Anna Pachucka Aleksandra Plak Ewa Płonka Aleksander Samek Anna Sadkowska Rafał Skręt Małgorzata Sołtysiak Lucyna Styczyńska Krystyna Szlęzak Wioleta Śniegocka Grażyna Radajewicz-Fiała Ewa Urbanik Danuta Wolska Krystyna Żelechowska Dzień Kuratora Sądowego ustanowiony został na pamiątkę 25 czerwca 1929 roku, kiedy ówczesny Minister Sprawiedliwości przekształcił instytucję społecznych opiekunów sądowych (powołanych w 1919 roku przez Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego) w etatowych kuratorów nieletnich. Po raz pierwszy do polskiego obiegu prawnego wprowadzone zostało wtedy pojęcie kuratora.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Policja w roli Inkwizycji

Pomysł PiS – mandat musisz przyjąć. Karnista: sprawiedliwość wymierzać będzie szeregowy policjant. Słowo „panie władzo” …

Dzień Kuratora Sądowego

25 czerwca przypada Dzień Kuratora Sądowego w Polsce. Z tej okazji Krajowa Rada Kuratorów uprzejmie informuje, że 22 czerwca bieżącego roku w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, odbyło się VIII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji połączone z uroczystymi obchodami Dnia Kuratora Sądowego, ustanowionego
uchwałą nr 15 Krajowej Rady Kuratorów z dnia 18 czerwca 2011 roku (uchwała KRK NR 15/III/IV/2015). Kiedy Dekretem z dnia 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski utworzył sądy nieletnich i powołał przy tych sądach stałych opiekunów sądowych do sprawowania nadzoru nad nieletnimi (Dz.U. 1919.63.378 z późn. zm.) zapoczątkowana została w Polsce Kuratela Sądowa, choć nikt jej tak wówczas jeszcze nie nazwał.
Dopiero Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1929 roku minister sprawiedliwości przekształcił instytucję opiekunów sądowych w kuratorów nieletnich działających przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz.U. 1929.47.387 z późn. zm.). Zatem 25 czerwca stał się dniem, kiedy to po raz pierwszy do obiegu prawnego w Polsce wprowadzone zostało pojęcie i funkcja kuratora (sądowego). Kuratorzy sądowi przez wiele lat dążyli do wypracowania rozwiązań systemowych adekwatnych do funkcji, jaką pełnią w wymiarze sprawiedliwości. Ich zwieńczeniem stało się uchwalenie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz.U.2014.795 ze zm.), która stała się punktem zwrotnym dla zbudowania nowoczesnego, a jednocześnie ugruntowanego w polskiej tradycji modelu kurateli sądowej, która w zakresie swych działań uwzględnia nie tylko osoby dorosłe i nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem, ale również zabezpiecza dobro osób małoletnich żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo.
Dlatego też uwzględniając uwarunkowania historyczne, rolę kuratorów sądowych w wymiarze sprawiedliwości, ich znaczenie dla kształtowania poczucia bezpieczeństwa, a także sprawiedliwości w społeczeństwie i Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowa Rada Kuratorów ustanowiła 25 czerwca Dniem Kuratora Sądowego. Wśród znamienitych gości, do których skierowaliśmy zaproszenia znaleźli się reprezentanci organów państwa, wymiaru sprawiedliwości, środowisk prawniczych i świata nauki, w tym Beata Kempa? szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Zbigniew Ziobro- minister sprawiedliwości, Patryk Jaki- sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Antoni Szymański? senator RP, dr Adam Bodnar? Rzecznik Praw Obywatelskich, Marek Michalak? Rzecznik Praw Dziecka, prof. dr. hab. Marek Konopczyński- Rektor PEGAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Rafał Puchalski? członek Zarządu SSP ?Iustitia?, Pan dr Paweł Skuczyński? Sekretarz Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk- Komendant Główny Policji, gen. Jacek Kitliński- Dyrektor Generalny Służby Więziennej, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń kuratorskich.
Wielu spośród nich potwierdziło swój udział w uroczystym posiedzeniu. O kurateli sądowej mówić będą zaproszeni goście, a także przedstawiciele środowiska kuratorskiego. Spektrum poruszanych treści odwoływać będzie się do hasła, które od czasu I Kongresu Kuratorskiego w Ustce stało się motywem przewodnim naszej grupy zawodowej ?Kuratela sądowa- historia, teraźniejszość, przyszłość?. Ukazane zostaną też różne oblicza kurateli sądowej uwzględniające specyfikę lokalnych środowisk i ich uwarunkowania regionalne, a także jakże istotną rolę kuratorów społecznych z nich się wywodzących. Okazją ku temu będzie z pewnością opowieść Pana Józefa Brody- społecznego kuratora sądowego z malowniczego okręgu cieszyńskiego. Krajowa Rada Kuratorów zwraca się z uprzejma prośbą o rozpropagowanie informacji o święcie Kuratorskiej Służby Sądowej i zamieszczenie jej na stronach internetowych sądów.
Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Henryk Pawlaczyk
XXX
W ramach obchodów Dnia Kuratora Sądowego, w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się 22 czerwca 2016 r. uroczyste posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji. W spotkaniu uczestniczył Patryk Jaki ? Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Łukasz Piebiak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, kierownictwo Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz zaproszeni goście: Beata Kempa ? Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Antoni Szymański ? Senator RP, Adam Bodnar ? Rzecznik Praw Obywatelskich, a także przedstawiciele organów państwowych, środowisk prawniczych i świata nauki. – Mam pełną świadomość jak trudna to praca, jak ważną służbę pełnicie dla polskiego państwa, funkcję komplementarną wobec wymiaru sprawiedliwości. Pełnicie rolę resocjalizacyjną, readaptacyjną, w części również probacji. Jesteście też takim pasem transmisyjnym pomiędzy stroną, która wpadła w konflikt z prawem, a wymiarem sprawiedliwości ? mówił w trakcie dzisiejszego posiedzenia Sekretarz Stanu Patryk Jaki. Mam też pełną świadomość tego, że wykonujecie pracę która jest wyjątkowo niebezpieczna. Polskie państwo o tym pamięta i Was naprawdę docenia. Dlatego w dniu Kuratora Sądowego, w imieniu Ministra Sprawiedliwości chciałem serdecznie Państwu podziękować za tę fantastyczną, wspaniałą służbę którą pełnicie dla Polski ? zaznaczył. Podczas uroczystego posiedzenia, w uznaniu za dotychczasowe zasługi w pracy kuratorskiej, Sekretarz Stanu Patryk Jaki wręczył pamiątkowe brązowe medale Ministra Sprawiedliwości. Medale Ministra Sprawiedliwości otrzymali kuratorzy sądowi: Mirosław Nawrocki Rafał Sitarz Jolanta Łagodzińska Henryk Pawlaczyk Wojciech Mroczkowski Grzegorz Miśta dr Anna Janus-Dębska Lech Sobieszczuk Adam Syldatk Irena Szostak Teresa Borucka Józef Broda Krystyna Czyżewska

Sprawdź także

Policja w roli Inkwizycji

Pomysł PiS – mandat musisz przyjąć. Karnista: sprawiedliwość wymierzać będzie szeregowy policjant. Słowo „panie władzo” …