Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dzień Otwarty Notariatu Europejskiego

Dzień Otwarty Notariatu Europejskiego

25 października 2016 r. ? w ramach Europejskiego Dnia Sprawiedliwości ? odbędzie się pierwsza edycja Dnia Otwartego Notariatu Europejskiego, w której swój udział zapowiedziało 16 państw. Dzień Otwarty Notariatu Europejskiego jest inicjatywą Rady Notariatów Unii Europejskiej (KNUE). Jego pierwsza edycja odbędzie się 25 października br. w ramachEuropejskiego Dnia Sprawiedliwości we współpracy z Komisją Europejską i Radą Europy. Weźmie w niej udział 16 państw: Belgia, Chorwacja, Niemcy, Litwa, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Malta, Czechy, Słowacja, Włochy oraz Polska.
Na 25 października br. europejskie samorządy notarialne przygotowują spotkania informacyjne, konferencje oraz bezpłatne konsultacje, do udziału w których zapraszani są obywatele, studenci oraz przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje na temat zaangażowania państw uczestniczących w tym wydarzeniu są dostępne na specjalnie w tym celu stworzonej stronie internetowej: CNUE Opendays. W Polsce Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się tradycyjnie w ostatnią sobotę listopada, tj. 26.11.2016 r. Będzie to już siódma edycja tej ogólnopolskiej akcji edukacyjno-społecznej, której celem jest edukacja prawna obywateli w zakresie zagadnień leżących w kompetencjach zawodowych notariuszy.
Europejski Dzień Sprawiedliwości ma na celu przybliżenie wymiaru sprawiedliwości obywatelom poprzez informowanie o ich prawach oraz narzędziach ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych, jak również podnoszenia świadomości prawnej przedstawicieli zawodów prawniczych poprzez komunikację i inne pokrewne działania w poszczególnych państwach członkowskich UE. Udział w Dniu Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbywa się na zasadzie dobrowolności, ale instytucje i organy państw członkowskich UE są zaproszeni do aktywnego udziału w obchodach tego dnia przez organizowanie imprez dla szerokiej publiczności (zwłaszcza młodzieży) oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …