Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dzień Pamięci Ofiar Reżimów

Dzień Pamięci Ofiar Reżimów

23 sierpnia 2016 r. po raz kolejny obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W uroczystościach upamiętniających ofiary reżimów totalitarnych, które odbyły się w Bratysławie uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Głównym punktem obchodów było złożenie kwiatów pod Bramą Wolności
na Zamku Devin. W programie obchodów przewidziano także konferencje w trakcie których, jej uczestnicy dyskutowali m.in. nad współczesną radykalizacją nastrojów społecznych w Europie i zastanawiali się nad odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób należy nie tylko upamiętniać ofiary komunizmu, ale także ścigać sprawców zbrodni. Wiceminister sprawiedliwości podczas wystąpienia podkreślił, że wiernie stoimy na straży praw człowieka uznanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Karcie Praw Podstawowych i w innych dokumentach międzynarodowych. Podziękował także gospodarzom i organizatorom konferencji za podkreślenie wymownej dla Europy i świata daty, która wiąże się z podpisaniem paktu Ribentrop ? Mołotow. – Realizacja tego paktu zapoczątkowała II wojnę światową, a Polska stała się jej pierwszą ofiarą. Zarówno wtedy jak i dzisiaj, z całą mocą, niezmiennie i sukcesywnie przeciwstawiamy się wszelkim przejawom niszczącego ludzkość a nawet pojedynczego człowieka radykalizmu ? zaznaczył wiceminister Łukasz Piebiak.
Dzień 23 sierpnia został proklamowany przez Parlament Europejski 23 września 2008 r. dla upamiętnienia ofiar masowych deportacji i eksterminacji, a także zakorzenienia demokracji i wzmocnienia pokoju i stabilizacji w Europie. Ustanawiając go odwołano się do Konwencji ONZ o niestosowaniu przedawnienia zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Wykorzystano także zapisy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, dotyczące przestrzegania praw człowieka, prawa do życia, zakazu tortur, zakazu niewolnictwa oraz zakazu pracy przymusowej. Po raz pierwszy obchody Dnia Pamięci Ofiar Reżimów zorganizowano w 2011 r. w Warszawie. Podpisana została wówczas „Deklaracja Warszawska”, w której zwrócono uwagę na konieczność podtrzymywania w pamięci Europejczyków zbrodniczych konsekwencji działań reżimów totalitarnych. Jej sygnatariusze wezwali Unię Europejską do badania i gromadzenia dokumentacji związanej ze zbrodniami popełnionymi przez te systemy polityczne. W kolejnych latach uroczystości organizowano w Budapeszcie, Wilnie, Rydze i Tallinie. W tym roku (w dniach 22-23 sierpnia) odbyły się one w stolicy Słowacji, w Bratysławie.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …

Strona główna / Aktualności / Dzień Pamięci Ofiar Reżimów

Dzień Pamięci Ofiar Reżimów

Jerzy Buzek ? przewodniczący Parlamentu Europejskiego weźmie udział w inauguracji odbywającego się w tym roku po raz pierwszy ? 22 sierpnia Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Szczegóły obchodów, z innymi europejskimi ministrami sprawiedliwości, ustalono m.in. w trakcie spotkania ekspertów unijnych w Sopocie. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego podziękował za to, że z inicjatywy Polski, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii udało się doprowadzić do ustanowienia tego tak ważnego i symbolicznego dla naszych krajów dnia ? oświadczył minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
Pierwszy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych odbędzie się 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie (Muzeum Powstania Warszawskiego). Jego inauguracja ? z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka ? odbędzie się 22 sierpnia 2011 roku w Warszawie.
28 listopada 2008 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję ramową w sprawie zwalczania niektórych form i przejawów rasizmu i ksenofobii środkami prawa karnego. Decyzja nie obejmuje czynów popełnianych z pobudek ideologicznych, w tym zbrodni komunistycznych. Niemniej jednak, w drodze kompromisu, Rada UE dołączyła do decyzji ramowej deklarację, potępiającą przestępstwa popełnione przez systemy totalitarne i wzywającą Komisję, aby w terminie 2 lat od daty wejścia w życie decyzji ramowej przedstawiła informację ws. potrzeby przyjęcia dodatkowego aktu prawnego, odnoszącego się m. in. do zbrodni komunistycznych.
W trakcie Rady w Luksemburgu 10 czerwca 2011 r. Ministrowie Sprawiedliwości UE przyjęli Konkluzje w sprawie upamiętnienia ofiar zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne. W konkluzjach zwrócono się do państw członkowskich m.in. o rozważenie sposobu upamiętnienia dnia 23 sierpnia, o podjęcie bądź też wsparcie inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do społeczeństwa, dotyczących reżimów totalitarnych. W Konkluzjach Ministrowie zachęcają także do wykorzystania istniejących programów unijnych do ustanowienia Platformy Pamięci Europejskiej i Sumienia.
23 sierpnia 2011 r. w Warszawie odbędzie się konferencja ?Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych?, organizowana pod patronatem polskiej Prezydencji. W konferencji uczestniczyć będą ministrowie sprawiedliwości państw członkowskich, a także przedstawiciele instytutów pamięci narodowej. Konferencja będzie nie tylko formą upamiętnienia ofiar reżimów totalitarnych, ale również platformą wymiany doświadczeń w tym zakresie.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …