Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Pomoc Ofiarom Przestępstwa

Pomoc Ofiarom Przestępstwa

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem rozpocznie się 18 lutego. Do 24 lutego 2019 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych. Dyżury organizują także okręgowe rady adwokackie

W dniu 22 lutego 2019 roku obchodzony będzie w Polsce, po raz szesnasty, Dzień Ofiar Przestępstw. Obchody Dnia Ofiar Przestępstw mają przypominać o konieczności stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w naszym kraju oraz o konieczności podejmowania działań na rzecz poprawy ich położenia oraz ciągłego przypominania decydentom oraz osobom stykającym się bezpośrednio w działalności zawodowej i społecznej z ofiarami przestępstw o tym, że są one bardzo często dotkliwie pokrzywdzone i w związku z tym wymagają szczególnej troski i pomocy. W celu uzyskania dalszego wsparcia osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zwrócić się do podmiotów, które świadczą pomoc
materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w 2019 roku. Lista tych podmiotów dostępna jest pod
adresem: http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl/.
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w roku 2019 obchodzony będzie w dniach od 18 lutego do 24 lutego. Wzorem lat ubiegłych prokuratorzy biorą udział w jego obchodach m.in. pełniąc w siedzibach prokuratur dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielane będą informacje o ich uprawnieniach i obowiązkach.
Obchody Dnia Ofiar Przestępstw mają przypominać o konieczności stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w naszym kraju oraz o konieczności podejmowania działań na rzecz poprawy ich położenia oraz ciągłego przypominania decydentom oraz osobom stykającym się bezpośrednio w działalności zawodowej i społecznej z ofiarami przestępstw o tym, że są one bardzo często dotkliwie pokrzywdzone i w związku z tym wymagają szczególnej troski i pomocy.
Na stronie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zamieszcono informacje o dyżurach prokuratorów w calej Wielkopolsce.

Sprawdź także

Hańba Polski

Sytuacja na granicy z Białorusią staje się dla Polski haniebna: zaczyna spełniać znamiona zbrodni przeciwko …