Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka

10 grudnia na całym świecie już od 68 lat obchodzony jest Dzień Praw Człowieka. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

    Obchody Dnia Praw Człowieka podkreślają globalne kwestie związane z prawami człowieka i to, co możemy zrobić, aby to zmienić. Tegoroczny temat to integracja i ludzkie prawo do udziału w życiu publicznym. ONZ twierdzi, że realizacja prawa do uczestnictwa ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania demokracji i skutecznego systemu ochrony praw człowieka. Uwzględnienie wszystkich tych ludzi, którzy z różnych przyczyn są wykluczeni z tego procesu, jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia.

Oto 4 rzeczy, które możesz zrobić z rodziną z okazji Dnia Praw Człowieka:

     Spróbuj dowiedzieć się więcej o osobach, które promują prawa człowieka na świecie, takich jak Nelson Mandela, Gandhi czy Aung San Suu Kyi. Garść informacji można znaleźć w internecie, ale to może być także okazja do odwiedzenia lokalnej biblioteki. Tacy ludzie inspirują – może warto ich działania wykorzystać jako element wyjściowy dla własnych.

  Gandhi powiedział: “bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie”. Jeśli jesteś świadomy naruszenia praw człowieka, choćby najdrobniejszego, w miejscu pracy lub w społeczności, musisz podjąć należyte kroki.

   Przybliż swoim dzieciom podstawowe prawa człowieka. Rozmawiajcie o tym, w jaki sposób można pomóc ludziom w różnych krajach osiągnąć takie same prawa jak my. Mówcie o mocy petycji, listów do urzędników, posłów, zbieraniu pieniędzy, o wzroście świadomości za pośrednictwem happeningów, marszy, warsztatów, także atrakcji.

   Dotrzyj do innych. Być może masz sąsiada lub osobę w swojej społeczności, która nie jest w stanie uzyskać dostępu do tych samych usług publicznych, z których korzysta reszta, z powodu kwestii związanych z mobilnością i poczuciem osamotnienia. Dlaczego nie pomóc im wyjść do ludzi? Nawet wyprawa do sklepu lub na spotkania z drugą osobą będzie wzmacniać ich morale i pozwoli im poczuć się częścią większej całości.

     Światowe święto praw człowieka obchodzone jest co roku w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Choć od tej chwili minęło już ponad 60 lat, wciąż są kraje, w których godność ludzka nie jest szanowana.


OŚWIADCZENIE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Ten akt zmienił ludzkość

70 lat temu państwa ONZ uchwaliły Powszechną Deklarację Praw Człowieka

10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.  Z tej okazji społeczność międzynarodowa i środowiska obywatelskie w różnych krajach starają się zwrócić uwagę na potrzebę przestrzegania podstawowych praw i wolności przysługujących wszystkim ludziom, niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych.

Dokładnie 70 lat temu Zgromadzenie Ogólne ONZ w Paryżu uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument bez precedensu w historii naszej cywilizacji i kultury, który zmienił sposób myślenia o człowieku, podkreślając jego przyrodzoną godność oraz równe i niezbywalne prawa.

Już we wstępie zawarto konstatację, że „nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości”, dlatego nowym celem stało się „dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy”.

Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że ta piękna idea doprowadziła do wielu niezwykle korzystnych zmian na świecie. Również nasz kraj może być jednym z przykładów historycznych przemian, które w efekcie przeniosły więcej wolności obywatelom i umocniły rolę praw człowieka.

Ale dzisiaj również z dużym niepokojem musimy zauważyć, że w obecnej sytuacji w Polsce realizacja wielu praw obywateli wynikających zarówno z Powszechnej Deklaracji, jak i z naszej Konstytucji, jest zagrożonych. Ich ochrona staje się coraz trudniejsza, zwłaszcza w warunkach zachwiania równowagi trzech władz oraz  dążenia do upolitycznienia wielu instytucji publicznych.

Znamienne są zwłaszcza zagrożenia związane z reformą systemu prawnego, które w praktyce prowadzą do osłabienia pozycji jednostki wobec państwa. Tymczasem artykuł 8 Powszechnej Deklaracji stanowi, że „Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo”.

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie wskazywałem na potrzebę ochrony Konstytucji i praworządności w naszym państwie, bo tylko one gwarantują realizację praw jednostki. Dlatego dzisiaj, przy okazji tak ważnego obywatelskiego święta, chciałbym zaapelować do wszystkich środowisk społecznych o większą aktywność w tym zakresie. O podejmowanie inicjatyw, które służyć będą umacnianiu idei praw człowieka i – cytując Wiktora Osiatyńskiego – Rzeczpospolitej Obywateli.

70 lat temu narodom udało się stworzyć wspólną busolę moralną. Ale to od nas dzisiaj zależy, jak z niej skorzystamy, czy utrzymamy kurs na wolność, solidarność i pokój, jak pragnęło tego pokolenie boleśnie doświadczone dwoma światowymi wojnami.

 

Sprawdź także

Polexit rozpoczęty

Komisja Europejska uruchamia procedurę naruszeniową przeciwko Polsce. Powodem Trybunał Konstytucyjny Komisja Europejska podjęła decyzję o …