Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dziennikarze jak dominikanie

Dziennikarze jak dominikanie

W kontekście sprawy dotyczącej ujawnienia przez TVP Info wrażliwych informacji z przebiegu postępowania sądowego ws. zabójstwa Ewy Tylman, HFPC pragnie przypomnieć o podstawowych zasadach obowiązujących dziennikarzy w związku z relacjonowaniem procesów sądowych. Przygotowaliśmy w tym celu krótki informator dla dziennikarzy, w którym
omawiamy, jakie są prawa i obowiązki dziennikarzy w tym zakresie, oraz na jakie konsekwencje prawne mogą się oni narazić w przypadku naruszenia wybranych zasad tzw. sprawozdawczości sądowej. Chcielibyśmy jednocześnie podkreślić, że wypełnianie przez dziennikarzy funkcji ?publicznego stróża? oraz urzeczywistnianie przez nich standardów wolności słowa wymaga od mediów odpowiedzialności, rzetelności, profesjonalizmu w działaniu oraz poszanowania także innych praw człowieka, takich jak np. prawo do prywatności. Informujemy również, że HFPC będzie niezwykle uważnie przyglądać się przypadkom niedochowania standardów sprawozdawczości sądowej przez media, w szczególności gdy może to pociągać za sobą naruszenie istotnych interesów osób uczestniczących w postępowaniu. Osobom zainteresowanym, jesteśmy ponadto skłonni udzielić wszechstronnej pomocy.
Informator znajduje się na stronie HFPC

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …