Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

E.Zeller wspiera sędziów

„Ostatnie wydarzenia odnoszące się do wszczynania postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom na podstawie oczywiście bezzasadnych powodów wskazanych w liście Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 13 lutego 2019r. pokazuje inny wymiar nieakceptowanego nacisku na sędziów w kontekście postępowań dyscyplinarnych.”

List Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów Administracyjnych Edith Zeller

w sprawie sytuacji wymiaru sprawiedliwości, przy uwzględnieniu pisma z dnia 13 lutego 2019 r. Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie postępowań dyscyplinarnych przeciwko polskim sędziom

Szanowny Pan,

Pierwszy Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej

Frans Timmermans

AEAJ w pełni popiera obawy wyrażone przez MEDEL i EAJ w ubiegłym miesiącu, aby poinformować Szanownego Pana Przewodniczącego o obecnej sytuacji sędziów w szczególności o wszczęciu konkretnych postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom.

Nie ma wątpliwości co do ogólnie bardzo niepokojącej sytuacji polskiego sądownictwa w Polsce.

Ostatnie wydarzenia odnoszące się do wszczynania postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom na podstawie oczywiście bezzasadnych powodów wskazanych w liście Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 13 lutego 2019r. pokazuje inny wymiar nieakceptowanego nacisku na sędziów w kontekście postępowań dyscyplinarnych.

Po pierwsze, nawet jeśli sędzia zostanie ostatecznie po długotrwałym procesie uniewinniony od zarzutów, sam fakt wszczęcia postępowania przeciwko sędziemu nie może zostać zignorowany.

Po drugie niewątpliwie wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w takich okolicznościach ma mrożący efekt względem innych sędziów krajowych.

Podkreślić należy, iż TSUE wielokrotnie podkreślał znaczenie postępowań dyscyplinarnych w kontekście niezawisłości. Konieczne jest podkreślenie, że zgodnie z europejskimi standardami i odpowiedzialność sędziów poprzez odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów może być uzasadniona tylko wtedy, gdy przewinienie jest poważne i rażące.

Podzielając stanowisko wyrażone przez MEDEL oraz AEJ pragniemy podkreślić ważkość konieczności zatrzymania umyślnie wszczętych procedur dyscyplinarnych będących oczywiście nieuzasadnionymi, albowiem istnienie niezależnego sądownictwa stanowi warunek funkcjonowania państwa prawa.

Z poważaniem,

Edith Zeller,

Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów Administracyjnych

Sprawdź także

Zaraza i przepustki z z.k.

Co z przepustkami więźniów w czasie epidemii. Rzecznik pyta Służbę Więzienną W związku z pandemią …