Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzamin adwokacki i radcowski 19 marca

Egzamin adwokacki i radcowski 19 marca

Minister sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, na dzień 19 marca 2013 r. godz. 10.00 – część pierwsza, na dzień 20 marca 2013 r. godz. 10.00 – część druga. Dotyczy to też adwokatów.
na dzień 21 marca 2013 r. godz. 10.00 – część trzecia oraz na dzień 22 marca 2013 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta.
Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania. W Poznaniu do siedziby OIRP przy ul. Chwaliszewo 69, kod 61-105, dla obszaru właściwości okręgowej izby radców prawnych
w Poznaniu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, turecki, wieruszowski, wrzesiński i miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno i Poznań. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 2 lutego 2013 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 26 lutego 2013 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. Termin dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj. 2 lutego 2013 r. pomimo, iż wypada w sobotę – dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy – nie podlega wydłużeniu do dnia 4 lutego 2013 r. Do terminu tego, jako terminu prawa materialnego, nie ma zastosowania art. 57 § 4 k.p.a. Opłata egzaminacyjna wynosi 1280,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych, zero groszy).
Ogłoszenie o egzaminie adwokackim
Minister sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze na dzień 19 marca 2013 r. godz. 10.00 – część pierwsza, na dzień 20 marca 2013 r. godz. 10.00 – część druga, na dzień 21 marca 2013 r. godz. 10.00 – część trzecia oraz na dzień 22 marca 2013 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta.
Wnioski trzeba kierować do ORA przy ul. Konopnickiej 15, kod 60-771, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: chodzieski, czarnowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kępiński, kaliski, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, turecki, wałecki, wągrowiecki, wieruszowski, wrzesiński, złotowski i miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno, Poznań; Zielonej Górze obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: zielonogórski, krośnieński, żarski, żagański, nowosolski, świebodziński, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, gorzowski, sulęciński, słubicki, choszczeński, myśliborski, wolsztyński, wschowski i miasta na prawach powiatu: Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski.
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy składać w terminie do dnia 2 lutego 2013 r. – przez osoby, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze oraz w terminie do dnia 26 lutego 2013 r. – przez osoby, które odbyły aplikację adwokacką. Termin dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, tj. 2 lutego 2013 r. pomimo, iż wypada w sobotę – dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy – nie podlega wydłużeniu do dnia 4 lutego 2013 r. Do terminu tego, jako terminu prawa materialnego, nie ma zastosowania art. 57 § 4 k.p.a. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy składać w terminie do dnia 2 lutego 2013 r. – przez osoby, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze oraz w terminie do dnia 26 lutego 2013 r. – przez osoby, które odbyły aplikację adwokacką. Termin dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, tj. 2 lutego 2013 r. pomimo, iż wypada w sobotę – dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy – nie podlega wydłużeniu do dnia 4 lutego 2013 r. Do terminu tego, jako terminu prawa materialnego, nie ma zastosowania art. 57 § 4 k.p.a.

Sprawdź także

Podatnik na łasce „skarbówki”

System narzuca formę opodatkowania osobie podejmującą działalność gospodarczą. BRPO pisze do MF Po wypełnieniu wniosku …