Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Egzamin na syndyka

Egzamin na syndyka

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka,na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 648) zawiadamia, że egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka wyznaczony na dzień 7 grudnia 2015 roku odbędzie się
w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji ?Nowe Horyzonty? w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej 9, sala Chopina, (brama nr 2, budynek ?A?) w godzinach od 10.00 do 16.00 (z przerwą od godziny 12.00 do godziny 13.00), zaś rejestracja osób przystępujących do egzaminu rozpocznie się o godzinie 9.00.

Sprawdź także

Nauka konstytucji

Minister sprawiedliwości powołał Pełnomocniczkę do spraw edukacji konstytucyjnej Aleksandra Chudaś otrzymała dziś (11.06.2024 r.) z …

Strona główna / Listy / Egzamin na syndyka

Egzamin na syndyka

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011
roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 648) zawiadamia, że egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka wyznaczony na dzień 20 kwietnia 2015 roku odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji ?Nowe Horyzonty? w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9, sala Moniuszki, (brama nr 2, budynek ?A?) w godzinach od 10.00 do 16.00 (z przerwą od godziny 12.00 do godziny 13.00), zaś rejestracja osób przystępujących do egzaminu rozpocznie się o godzinie 9.00. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Ryszard Pęk

Sprawdź także

Nauka konstytucji

Minister sprawiedliwości powołał Pełnomocniczkę do spraw edukacji konstytucyjnej Aleksandra Chudaś otrzymała dziś (11.06.2024 r.) z …

Strona główna / Listy / Egzamin na syndyka

Egzamin na syndyka

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndykaoraz opłaty egzaminacyjnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 648) zawiadamia, że egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka wyznaczony na dzień 20 października 2014 roku odbędzie się w Centrum Konferencyjno?Szkoleniowym Fundacji ?Nowe Horyzonty? w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9, sala Moniuszki, (brama nr 2, budynek ?A?) w godzinach od 10.00 do 16.00 (z przerwą od godziny 12.00 do godziny 13.00), zaś rejestracja osób dopuszczonych do egzaminu rozpocznie się o godz. 9.00.
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Ryszard Pęk

Sprawdź także

Nauka konstytucji

Minister sprawiedliwości powołał Pełnomocniczkę do spraw edukacji konstytucyjnej Aleksandra Chudaś otrzymała dziś (11.06.2024 r.) z …

Strona główna / Listy / Egzamin na syndyka

Egzamin na syndyka

W dniu 7 kwietnia 2014 r. odbył się pierwszy ? z dwóch wyznaczonych w roku 2014 ? egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dziewiętnastym od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850 ze zm.). Przystąpiło do niego 111 osób ze 124 osób, które zgłosiły się do tego egzaminu i spełniły wymogi formalne do wzięcia w nim udziału. Ogłoszenie wyników egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka nastąpiło w dniu 9 kwietnia 2014 r.
Egzamin zdało 11 osób, tj. 9,9 % osób przystępujących do egzaminu. Spośród zdających 13 osób uzyskało pozytywny wyniku z testu, zaś 61 osób uzyskało wynik pozytywny z zadania problemowego. Uwzględniając wyniki egzaminu przeprowadzonego w dniu 7 kwietnia 2014 r., dotychczas egzamin ten zdało 866 osób, z których 793 uzyskało licencję syndyka.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwosci

Sprawdź także

Nauka konstytucji

Minister sprawiedliwości powołał Pełnomocniczkę do spraw edukacji konstytucyjnej Aleksandra Chudaś otrzymała dziś (11.06.2024 r.) z …

Strona główna / Listy / Egzamin na syndyka

Egzamin na syndyka

Minister sprawiedliwości na 7 kwietnia wyznaczył termin egzaminu na syndyka.Chodzi o egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2014 roku na dzień 7 kwietnia 2014 r., godz. 10:00. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33, z dopiskiem ?wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka?.
Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu upływa w dniu 21 lutego 2014 r. Opłata egzaminacyjna wynosi 1 260,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych).
Na stronie internetowej resortu zamieszczono wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję syndyka w roku 2014 r.

Sprawdź także

Nauka konstytucji

Minister sprawiedliwości powołał Pełnomocniczkę do spraw edukacji konstytucyjnej Aleksandra Chudaś otrzymała dziś (11.06.2024 r.) z …

Strona główna / Listy / Egzamin na syndyka

Egzamin na syndyka

Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka odbędzie się w dniu 21 października 2013 roku w Warszawie,w Centrum Konferencyjno ? Kongresowym Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych przy ul. Bobrowieckiej 9 sala Moniuszko, w godzinach od 10.00 do 16.00 (z przerwą od godziny 12.00 do godziny 13.00) zaś rejestracja osób dopuszczonych do egzaminu rozpocznie się o godz. 9.00.

Sprawdź także

Nauka konstytucji

Minister sprawiedliwości powołał Pełnomocniczkę do spraw edukacji konstytucyjnej Aleksandra Chudaś otrzymała dziś (11.06.2024 r.) z …

Strona główna / Listy / Egzamin na syndyka

Egzamin na syndyka

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Ryszard Pęk zawiadamia, że egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2013 roku w Warszawie w Centrum Konferencyjno ? Szkoleniowym Fundacji ?Nowe Horyzonty?. Mieści się ono przy ul. Bobrowieckiej 9, sala ONZ, w godzinach od 10.00 do 16.00 (z przerwą od godziny 12.00 do godziny 13.00) zaś rejestracja osób dopuszczonych do egzaminu rozpocznie się o godz. 9.00.

Sprawdź także

Nauka konstytucji

Minister sprawiedliwości powołał Pełnomocniczkę do spraw edukacji konstytucyjnej Aleksandra Chudaś otrzymała dziś (11.06.2024 r.) z …

Egzamin na syndyka

Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka odbędzie się w dniu 26 listopada 2012 roku w Warszawie w Centrum Konferencyjno ? Kongresowym Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych przy ul. Bobrowieckiej 9 sala Moniuszko, w godzinach od dziesiątej do szesnastej. Rejestracja od godziny 9.

Sprawdź także

Na garnuszku rodziców

Przyszli sędziowie na dzień dobry dostają mniej niż pensja minimalna i zakaz innej pracy. Nie …

Strona główna / Listy / Egzamin na syndyka

Egzamin na syndyka

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Ryszard Pęk, zawiadamia, że egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2012 roku. Egzamin odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjno ? Kongresowym Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych przy ul. Bobrowieckiej 9 sala A – 302 w godzinach od 10.00 do 16.00 (z przerwą od godziny 12.00 do godziny 13.00) zaś rejestracja osób dopuszczonych do egzaminu rozpocznie się o godz. 9.00.

Sprawdź także

Nauka konstytucji

Minister sprawiedliwości powołał Pełnomocniczkę do spraw edukacji konstytucyjnej Aleksandra Chudaś otrzymała dziś (11.06.2024 r.) z …

Egzamin na syndyka

W Warszawie, 18 kwietnia, odbędzie się egzamin na licencję syndyka. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Ryszard Pęk zawiadamia, że egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2011 roku w Warszawie w Centrum Konferencyjno ? Kongresowym Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych przy ul. Bobrowieckiej 9 sala A – 302 (brama nr 2, budynek ?A?, III piętro).
Tego dnia, w godzinach od 10.00 do 16.00 (z przerwą od godziny 12.00 do godziny 13.00) trwać będzie egzamin. Rejestracja osób dopuszczonych do egzaminu rozpocznie się o godz. 9.00.

Sprawdź także

Na garnuszku rodziców

Przyszli sędziowie na dzień dobry dostają mniej niż pensja minimalna i zakaz innej pracy. Nie …

Egzamin na syndyka

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850), wyznacza termin części pisemnej pierwszego egzaminu w 2010 r. dla osób ubiegających się o licencję syndyka na dzień 25 marca 2010 r., godz. 10:00 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33, z dopiskiem ?wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu upływa: w dniu 8 lutego 2010 r. Opłata egzaminacyjna wynosi 1 317 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemnaście złotych). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 ? 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka?.
Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć:
– odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
– oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, w przypadku dołączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną.
Ponadto wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy (imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zameldowania, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego).

Sprawdź także

Na garnuszku rodziców

Przyszli sędziowie na dzień dobry dostają mniej niż pensja minimalna i zakaz innej pracy. Nie …