Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Egzamin notarialny

Egzamin notarialny

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że minister sprawiedliwości na podstawieart. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 6 ? 8 września 2016 r.

Sprawdź także

Uwiarygodnić badania DNA

Niemal od 20 lat kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich zgłaszają rządzącym konieczność uregulowania badań kodu genetycznego …

Strona główna / Listy / Egzamin notarialny

Egzamin notarialny

Termin przeprowadzenia w 2015 r. zawodowego egzaminu notarialnego minister sprawiedliwości wyznaczył na dni 8 ? 10 września 2015 r.

Sprawdź także

Uwiarygodnić badania DNA

Niemal od 20 lat kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich zgłaszają rządzącym konieczność uregulowania badań kodu genetycznego …