Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Egzaminy na adwokata i radcę

Egzaminy na adwokata i radcę

Na terenie całego kraju rozpoczęły się 20 marca egzaminy: adwokacki oraz radcowski. Składają się one z pięciu części i potrwają 4 dni.W skali całego kraju egzaminy przeprowadzane są łącznie przez 104 komisje egzaminacyjne, w tym 37 komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego oraz 67 komisji do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego.
Do egzaminów łącznie przystąpiło około 7500 osób, w tym wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złożyło około 2600 osób (z czego około 2510 osób po odbyciu aplikacji oraz 90 osób bez odbycia aplikacji), natomiast do egzaminu radcowskiego 4900 osób (z czego około 4600 osób po odbyciu aplikacji oraz 300 osób bez odbycia aplikacji).
Dzisiaj zdający rozwiązywali test. W kolejnych dniach będą rozwiązywać kolejno: 20 marca – zadanie z zakresu prawa karnego; 21 marca – zadanie z zakresu prawa cywilnego; 22 marca – zadania z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego.
Począwszy od 2011 r. zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych od części drugiej do piątej ? według własnego wyboru – pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdecydowana większość zdających (98% osób przystępujących do egzaminu adwokackiego i 97% osób przystępujących do egzaminu radcowskiego) wybrała możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, będą korzystali z przyniesionych w tym celu własnych laptopów. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, której zadaniem jest również blokowanie dostępu do zasobów komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi.
Aplikacja egzaminacyjna na nośnikach pendrive zostanie przekazana zdającym odrębnie na każdy dzień egzaminu, począwszy od dnia 20 marca. Podczas tegorocznych egzaminów po raz pierwszy zostały wprowadzone udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Czas trwania każdej części egzaminu adwokackiego (odpowiednio również radcowskiego) został wydłużony o połowę w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu złoży stosowne dokumenty (wymienione w rozporządzeniach w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego i radcowskiego), potwierdzające niepełnosprawność i wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu czynności technicznych. W tym roku skorzystanie z powyższego udogodnienia zadeklarowały 4 osoby niepełnosprawne.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …