Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzaminy prawnicze z komputerem

Egzaminy prawnicze z komputerem

Adwokaci i radcy prawni zaaprobowali termin egzaminu zawodowego. Zaproponowany przez ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2011 r. został zaakceptowany przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Radę Radców Prawnych.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, egzaminy adwokacki i radcowski odbędą się w zaproponowanym przez ministra sprawiedliwości terminie 14 czerwca – 17 czerwca 2011 r. Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych zaakceptowały wyżej wskazany termin.
Łącznie do egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2011 r. przystąpi ok. 4900 osób. Planuje się, że egzaminy adwokacki i radcowski w 2011 r. przeprowadzi ok. 75 komisji egzaminacyjnych, w tym 24 komisji do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i 51 komisji do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. W porównaniu do egzaminów adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się 2010 r. przed 40 komisjami egzaminacyjnymi, łączna liczba komisji egzaminacyjnych w 2011 r. wzrośnie prawie dwukrotnie. Wychodząc naprzeciw postulatom aplikantów oraz samorządów zawodowych, Minister Sprawiedliwości planuje powołanie komisji egzaminacyjnych w większej liczbie Okręgowych Rad Adwokackich i Okręgowych Izb Radców Prawnych, aniżeli w 2010 r. W szczególności, planuje się powołanie komisji egzaminacyjnej w siedzibą w Białymstoku dla obszaru właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach. Natomiast do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, planuje się powołanie komisji egzaminacyjnych w dwóch nowych siedzibach: w Toruniu dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu oraz w Zielonej Górze dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Taką decyzję uzasadniają względy organizacyjne oraz liczba przystępujących do egzaminu aplikantów w poszczególnych izbach.
Właściwość miejscowa wszystkich komisji egzaminacyjnych i adresy ich siedzib zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o egzaminie adwokackim i radcowskim, zgodnie z art. 78a ust. 1 ustawy ? Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) oraz art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.)
Tegoroczne egzaminy adwokacki i radcowski, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Sprawiedliwości, odbędą się przy użyciu komputerów.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …