Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzekucje z rachunków bankowych

Egzekucje z rachunków bankowych

W wystąpieniu do Ministerstwa Skarbu Rzecznik Praw Obywatelskich porusza kwestię terminowości przekazywania przez organy egzekucyjne informacji o uchyleniu zajęć komorniczych. Częstym zarzutem pojawiającym się w skargach kierowanych do Rzecznika jest brak automatycznego zwolnienia blokady na rachunku bankowym po zakończeniu lub umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Dla obywateli niezrozumiałe jest, dlaczego nie mogą korzystać ze swoich środków znajdujących się na rachunkach bankowych, skoro postępowanie egzekucyjne już się nie toczy. W ocenie Prezesa Krajowej Rady Komorniczej przyczyną istniejących trudności w sprawnym przeprowadzaniu zwolnienia blokady na rachunku bankowym jest brak stosownych regulacji obligujących komorników sądowych do podejmowania czynności zmierzających do uchylenia zajęcia. Jednocześnie Prezes Krajowej Rady Komorniczej zwrócił uwagę na konieczność rozważenia zasadności uregulowania technicznych czynności komorników w kwestii uchylenia zajęć, w tym określenie momentu i podstawy dokonania tych czynności. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla w wystąpieniu, że nie do zaakceptowania jest stan, w którym na dłużnika przenoszone są negatywne konsekwencje braku jasnego określenia procedury zwalniania blokad na rachunkach bankowych. W ocenie Rzecznika należałoby podjąć działania zmierzające do wyeliminowania nieuzasadnionego pozbawienia obywateli możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych po umorzonej lub zakończonej egzekucji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu, także pod kątem ewentualnych zmian legislacyjnych.

Sprawdź także

Życzenia od Wolnych Sądów

#WolneSądy@WolneSady1Kochani! Z okazji Świąt życzymy Wam dużo zdrowia, radości i nadziei! Wiosna nadchodzi wielkimi krokami …