Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Ekshumacje bezprawne

Ekshumacje bezprawne

Polska nie odwołała się od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzekł, że naruszono art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Chodzi o ekshumację Arkadiusza Rybickiego i Leszka Solskiego. Teraz państwo polskie ma zapłacić 16 tys. euro odszkodowania skarżącym rodzinom.


Ekshumacja Arama Rybickiego (PAP)

– Gdyby Polska odwołała się od wyroku, który zapadł 20 września ubiegłego roku przed ETPCz w Strasburgu, nie zyskałby on statusu prawomocnego – tłumaczy mec. Tomasz Snarski cytowany przez „Dziennik Bałtycki”. Prawnik udzielał stałej pomocy prawnej Małgorzacie Rybickiej i Ewie Solskiej, wdowom po Aramie Rybickim i Leszku Solskim.
Przypomnijmy: we wrześniu Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że Polska naruszyła art. 8 Konwencji Praw Człowieka.Wyrok dotyczył ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej bez zgody rodzin. Zgodnie z wspomnianym artykułem, „każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego”.

Wszystko zaczęło się od tego, że w październiku 2016 r. prokurator prowadzący postępowanie w sprawie katastrofy smoleńskiej postanowił powołać zespół biegłych w celu przeprowadzenia autopsji ciał ofiar tej katastrofy. Tym samym planowano dokonać ekshumacji 83 ofiar – ciała 9 ofiar zostały ekshumowane wcześniej, zaś w czterech przypadkach doszło do kremacji zwłok.

Wdowy po dwóch ofiarach katastrofy – Ewa Solska i Małgorzata Rybicka – nie chciały się zgodzić na ekshumacje i złożyły w tej sprawie skargę do Strasburga. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał we wrześniu wypłatę po 16 tys. euro odszkodowania skarżącym rodzinom.

Sprawdź także

Równią pochyłą w dół

Światowy Indeks Praworządności. Pięć krajów UE za Polską Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli, 20 października …