Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Eksmisja Romów dyskryminacją rasową

Eksmisja Romów dyskryminacją rasową

Helsinska Funsacja Praw Człowieka zwróciła się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia w sprawie likwidacji romskiego koczowiska przy ul. Paprotnej we Wrocławiu. Fundacja wyraziła zaniepokojenie tym wydarzeniem i poprosiła o wyjaśnienie okoliczności tej sprawy. W wyniku rozbiórki zabudowań Romowie stracili domy
oraz część swoich rzeczy takich jak pieniądze, leki, dokumenty i ubrania. Doniesienia medialne wskazują na to, że Romowie nie zostali poinformowani o planowanej rozbiórce. Wątpliwości Fundacji wzbudził również przebieg postępowania administracyjnego.
?Sposób przeprowadzenia eksmisji rodziny Państwa Caldora rodzi wątpliwości z punktu widzenia praw gwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka? ? czytamy w wystąpieniu HFPC.
?Sprawy dotyczące likwidacji romskich obozowisk należy rozpatrywać na gruncie art. 8 Konwencji, który zapewnia prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz mieszkania, a także art. 14 Konwencji odnoszącego się do zakazu dyskryminacji? ? mówi dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC.
Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazuje w swoich wyrokach, że w takich przypadkach decyzja o eksmisji musi być prawidłowo uzasadniona. W szczególności organ musi ocenić proporcjonalność planowanego rozstrzygnięcia. ?Trybunał podkreślał również szczególnie wrażliwą pozycję Romów jako mniejszości, co uzasadnia poświęcanie szczególnej uwagi ich potrzebom i stylowi życia? ? wyjaśnia dr Dorota Pudzianowska. Wystąpienie dostępne jest na stronie HFPCz.
Foto: gazetawrocławska.pl

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …