Finansowanie pomostowe

ENA w praktyce

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przystąpiła do realizacji europejskiego projektu “Beyond Surrender? dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania (ENA). Europejski nakaz aresztowania to procedura, która stanowi uproszczoną formę ekstradycji stosowaną między państwami członkowskimi Unii Europejskiej od 2004 r. ?Przekazywanie osób ściganych
stało się dużo łatwiejsze w UE, dzięki czemu trudniej uniknąć odpowiedzialności. Z drugiej strony uproszczenie procedury powoduje, że łatwiej o naruszenia praw człowieka. W Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zauważamy pewne problemy ze stosowaniem ENA? ? tłumaczy adw. Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC i ekspert w projekcie. ?Naszym celem jest zebranie historii osób przekazanych na podstawie ENA, żeby zobaczyć, jak przekazanie osób ściganych wpłynęły na ich życie.
Wspólnie z organizacjami partnerskimi chcemy też podnosić świadomość prawników i sformułować rekomendacje dla unijnego ustawodawcy? ? mówi Joanna Smętek, koordynator projektu. ?W tym celu przeprowadzimy kompleksowy monitoring dwudziestu spraw, w których polski sąd wydał ENA i nastąpiło przekazanie osoby?. System ENA opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń. ?U jego podstaw leży więc zaufanie między państwami członkowskimi, że zapewnią odpowiedni poziom ochrony praw człowieka po przekazaniu. To właśnie chcemy sprawdzić? ? dodaje adw. Marcin Wolny, badacz w projekcie.
Projekt współfinansuje Komisja Europejska, a za koordynację na poziomie europejskim odpowiada organizacja Fair Trials Europe. Oprócz HFPC, projekt jest implementowany także przez partnerów z Litwy (Lithuanian Human Rights Monitoring Institute), Rumunii (APADOR-CH) i Hiszpanii (Rights International Spain).
Więcej informacji o projekcie oraz relacja ze spotkania inaugurującego projekt jest dostępna na stronie HFPC.
***
Prawników zajmujących się sprawami, w których polskie sądy wydały ENA i w których nastąpiło przekazanie zachęcamy do informowania klientów o projekcie i możliwości kontaktu z HFPC. Będziemy wdzięczni za przekazanie nam informacji o postępowaniach, w których klienci wyrazili zgodę na monitoring HFPC. Jednocześnie informujemy, że monitoring w ramach badania nie oznacza interwencji HFPC w postępowaniu. Prowadzenie monitoringu wymusza konieczność zachowania bezstronnej postawy przez badaczy HFPC. W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 556 44 45.

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …