Najnowsze informacje

Energetyczny spór trwa

Wbrew nadziejom mieszkańców kilku wsi gminy Kórnik jak i kórnickiego samorządu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie ogłosił we wtorek 30 marca wyroku w sprawie skargi Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na mocy której nadzór budowlany uchylił Polskim Sieciom pozwolenie na użytkowanie jednego z odcinków linii energetycznej w gminie Kórnik.

Przeciwko lokalizacji 70-metrowych , a więc gigantycznych słupów, mierzących tyle, co dwa przeciętne wieżowce, ustawiony jeden nad drugim, od wielu lat protestuje część mieszkańców kilku wsi gmin Kórnik i Mosina.
Jak się okazuje Wojewódzki Sąd Administracyjny nie ogłosił wyroku ponieważ zawiesił postępowanie. Zawiesił je, gdyż inna decyzja nadzoru budowlanego, z listopada 2008 roku, która uniemożliwia energetykom eksploatowanie innego spornego odcinka, budzącej tyle kontrowersji linii energetycznej, wciąż nie jest prawomocna. Chodzi o decyzję w której Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydal wyrok 3 czerwca 2009 roku, oddalając skargę energetyków.
Polskie Sieci Energetyczne złożyły skargę kasacyjną do Najwyższego Sądu Administracyjnego, a ta do tej pory nie została rozpoznana. Tym samym decyzja wojewódzkiego inspektora budowlanego nie jest prawomocna. Ponieważ NSA może wyrok WSA otrzymać w mocy, ale może go też zmienić, bądź nakazać sprawę ponownie rozpatrzyć, w obecnym sporze WSA w Poznaniu nie może wydać wyroku bez poznania stanowiska, w niemal identycznym konflikcie, Naczelnego Sadu Administracyjnego.
Dodajmy, że nadzór budowlany uchylił pozwolenie na użytkowanie linii w gminie Kórnik, ponieważ wcześniej PSE utraciły pozwolenie na budowę, na podstawie którego ta linia stanęła. Polskie Sieci Energetyczne zaskarżyły decyzję nadzoru, bo dowodzą, że była ona błędna. PSE przekonują, że stawiając słupy, inwestor miał w ręku ważne pozwolenie na budowę i nie mógł przewidywać, że zostanie ono zmienione.
Wielkopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest wspierany przez kilku mieszkańców gminy jak i Radę Gminy Kórnik, którzy przyłączyli się do sporu. Sędzia Ewa Makosz ? Frymus poinformowała, że NSA nie wyznaczył jeszcze terminu rozpoznania skargi kasacyjnej. A zatem na ogłoszenie wyroku przez WSA w sprawie decyzji wojewódzkiego nadzoru budowlanego z września 2009 roku trzeba jeszcze poczekać.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …