Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / ETPCz o prawie do obrońcy

ETPCz o prawie do obrońcy

Na stronie portalu adwokatów: adwokatura.pl zamieszczono zestawienie najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie zatrzymania przez policję i pomocy obrońcy opracowała grupa adwokatów i aplikantów adwokackich, działająca na rzecz zapewnienia standardów sprawiedliwego procesu. Opracowanemateriały stanowią tłumaczenie ostatniej wersji publikacji ETPCz, zawierającej orzeczenia Trybunału, które zostały wydane do kwietnia 2015 r. Autorzy dokumentu zachęcają, aby pomimo sceptycznego podejścia polskiego wymiaru sprawiedliwości do orzecznictwa Trybunału, korzystać z niego na każdym etapie postępowania karnego. Inicjatywę podjęła grupa kilkunastu adwokatów i aplikantów adwokackich z całej Polski, którzy spotkali się w grudniu ubiegłego roku na konferencji o tematyce dyrektyw unijnych dotyczących prawa karnego. Adwokaci i aplikanci postanowili utworzyć nieformalną grupę inicjatywną, która miałaby działać na rzez popularyzacji dyrektyw unijnych oraz orzecznictwa ETPCz w zakresie prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. ? Spotykamy się co kilka tygodni i planujemy kolejne prace. Dotychczas, oprócz opracowania orzecznictwa ETPCz, skierowaliśmy również pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z postulatem podjęcia przez RPO inicjatywy zagwarantowania pomocy obrońcy dla osoby zatrzymanej. ? powiedział adw. Piotr Jarząb, członek grupy.
Źródło: adwokatura.pl

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …