Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Etyka w badaniach naukowych

Etyka w badaniach naukowych

Badania naukowe i technologiczne innowacje są nie tylko siłą napędową gospodarki, wielokrotnie kształtują również życie społeczne. Nowe technologie mogą wpływać na stopień poszanowania podstawowych praw, np. prawa do prywatności, ochronę środowiska i jakość życia. Niejednokrotnie służą wzmacnianiu pozycji jednostki, poprzez wyrównywanieróżnic społecznych i walkę z biedą. W innych wypadkach potęgują nierówności i ograniczają sferę wolności. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby badania naukowe i innowacje były planowane i wprowadzane w życie w sposób odpowiedzialny.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka uczestniczy w projekcie badawczym ?SATORI?, który ma na celu stworzenie europejskich ram oceny etycznej badań naukowych i innowacji technologicznych. ?SATORI? to akronim angielskiej nazwy projektu ? Stakeholders Acting Together on the Ethical impact assessment of Research and Innovation. ?W ramach projektu, wspólnie z innymi partnerami, po pierwsze, przyjrzymy się, w jaki sposób prowadzona jest obecnie ocena badań naukowych? ? mówi Zuzanna Warso, prawniczka HFPC. ?Na początku stworzymy inwentarz istniejących praktyk. Zbadamy instytucje zaangażowane w etyczną ocenę badań, regulacje prawe istniejące w tym obszarze, a także wpływ globalizacji na sposób prowadzenia badań. Na kolejnych etapach projektu będziemy starać się udoskonalić istniejące praktyki? ? dodaje Zuzanna Warso. Projekt koncentruje się na różnych dziedzinach nauki ? od medycyny po nauki społeczne.
?Etyka w badaniach naukowych to nie tylko wąsko rozumiana rzetelność, czyli unikanie np. fabrykowania danych czy plagiatu, to także zagadnienia związane z dostępnością wyników, czy właściwym traktowaniem uczestników badań. To także próba przewidzenia w jaki sposób rezultaty działalności naukowej będą wpływać na społeczeństwo i czy przyczynią się do rozwiązywania ważnych problemów społecznych? ? tłumaczy Zuzanna Warso. W związku z szeroko zakrojonymi celami projektu jest w niego zaangażowanych aż 16 organizacji ? uniwersytety, komisje etyczne, przedstawiciele przemysłu, organizacje pozarządowe i organizacje międzynarodowe. Ramy dla dociekań uczestników projektu będzie stanowić, z jednej strony, wolność badań naukowych, zagwarantowana między innymi w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, z drugiej, prawo każdego do korzystania z osiągnięć postępu naukowego i jego zastosowań, o którym jest mowa np. w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Siódmego Programu Ramowego (FP7). Więcej informacji na temat projektu SATORI może udzielić Zuzanna Warso (z.warso@hfhr.org.pl).
Źródło:HFPCz

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …