Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Europa ceni nasze sądownictwo

Europa ceni nasze sądownictwo

Wierzyć się nie chce, ale Polska znalazła się w pierwszej piątce państw charakteryzujących się krótkim czasem rozpoznawania spraw cywilnych, handlowych i administracyjnych; nasz kraj plasuje się też wysoko w rankingu oceniającym przestrzeganie zasad praworządności ? wynika z raportów: ?Rule of Law Index? amerykańskiej organizacji pozarządowej…

…?The World Justice Project? oraz raportu Komisji Europejskiej ?The European Justice Scoreboard?. W raporcie ?Rule of Law Index? prezentowane są dane z 97 państw świata (stanowiących 90 % populacji świata) w ośmiu głównych wymiarach praworządności, tj.: 1) ograniczone kompetencje rządu, 2) brak korupcji, 3) porządek i bezpieczeństwo, 4) prawa podstawowe, 5) przejrzystość administracji, 6) egzekucja prawa, 7) wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, 8) wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych. Wśród krajów Unii Europejskiej Polska znalazła się w poszczególnych kategoriach na miejscu: 10 ? ograniczone kompetencje rządu, 13 ? brak korupcji, 13 ? porządek i bezpieczeństwo, 5 ? prawa podstawowe, 14 ? przejrzystość administracji, 11 ? egzekucja prawa, 13 ? wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, 9 ? wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. Raport powstał na podstawie przeprowadzonych przez ekspertów ze wszystkich dziedzin prawa, ankiet w 97 krajowych systemach prawnych. Organizacja ?The World Justice Project? jest jedną z najbardziej znanych instytucji na świecie, propagujących rozwój praworządności. Cieszy się autorytetem nie tylko w kręgach akademickich, ale również władz państwowych, organów wymiaru sprawiedliwości, ekspertów z dziedziny prawa, liderów biznesu, urzędników i obywateli poszczególnych państw. Corocznie publikowany ?Rule of Law Index? pobudza dyskusję i aktywizuje działania dla poprawy praworządności na całym świecie.
Z kolei Komisja Europejska przygotowała opracowanie ?The European Justice Scoreboard?, ponieważ skuteczne systemy wymiaru sprawiedliwości mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego całej Unii Europejskiej. Zebrano w nim w sposób obiektywny, wiarygodny i porównywalny dane ze wszystkich państw członkowskich na temat funkcjonowania ich wymiarów sprawiedliwości. Podkreślono, że poprawa jakości, niezależności i efektywności sądownictwa stanowi cel Unii Europejskiej dążącej do przywrócenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.
Opracowanie koncentruje się głównie na tych parametrach, które przyczyniają się do wzrostu koniunktury i inwestycji, w szczególności analizuje wskaźniki efektywności w rozpoznawaniu spraw cywilnych i handlowych. Obejmuje też sądownictwo administracyjne, również odgrywające ważną rolę w gospodarce, zwłaszcza w sporach przedsiębiorców z organami podatkowymi, czy też instytucjami decydującymi o regulacjach administracyjnych. Raport prezentuje szczegółowe porównanie danych z poszczególnych państw członkowskich. Zgromadzone statystyki pokazały, iż Polska znalazła się w pierwszej piątce państw charakteryzujących się krótkim czasem rozpoznawania spraw cywilnych, handlowych i administracyjnych. Podkreślono, że w tego typu sprawach w sądach polskich przeciętnie w skali roku liczba spraw, które wpływają jest równa liczbie spraw załatwianych. Raporty są dostępne na stronach internetowych: http://worldjusticeproject.org/ i http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …