Strona główna / Aktualności / Europa potępia czystki tureckich sędziów

Europa potępia czystki tureckich sędziów

ENCJ (Europejska Sieć Rad Sądownictwa) potępia próbę zamachu stanu w Turcji oraz ubolewa nad licznymi ofiarami oraz obrażeniami odniesionymi w jego następstwie przez wiele osób. Odpowiedzialni za zamach powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności w ramach rzetelnego i bezstronnego procesu, w zgodzie z międzynarodowymi standardami. ENCJ jest poważnie zaniepokojona doniesieniami, że ponad 2700 sędziów i prokuratorów zostało zawieszonych oraz/względnie odwołanych przez Wysoką Radę Sędziów i Prokuratorów, zaledwie kilka godzin po tym, jak te straszne wydarzenia miały miejsce. Wiele wskazuje na to, że wśród osób zawieszonych w sprawowaniu funkcji są sędziowie, którzy byli członkami Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów.Kolejne doniesienia zdają się wskazywać, że znaczna liczba sędziów i prokuratorów została następnie zatrzymana. Aktualne wydarzenia dają podstawy by sądzić, że pod pretekstem nieudanej próby zamachu stanu, w sądownictwie ma miejsce dalsza czystka. ENCJ ponawia skierowane do władz tureckich wezwanie do pełnego poszanowania podstawowych zasad, które gwarantują niezależność sędziów oraz przestrzegania zasady rzetelnego procesu w odniesieniu wszystkich osób, których sprawa dotyczy. ENCJ będzie śledzić rozwój wydarzeń w Turcji i pozostanie w bliskim kontakcie z właściwymi organami europejskimi i międzynarodowymi.
Nuria Díaz Abad Przewodnicząca ENCJ.
Premier Turcji Binali Yildirim powiedział , że w związku z przewrotem zatrzymano dotychczas 7,5 tys. osób, w tym 755 sędziów. ENCJ zaapelowała do tureckich władz o pełne poszanowanie niezależności sędziów oraz przestrzegania zasady rzetelnego procesu w odniesieniu do wszystkich osób. Europejska Sieć Rad Sądownictwa powstała w 2004 roku w Rzymie. Zrzesza organizacje sądownictwa oraz niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej instytucje działające na rzecz niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów w krajach UE. Członkiem z Polski jest Krajowa Rada Sądownictwa. Przedstawiciele instytucji z krajów ubiegających się o członkostwo w UE, jak turecka Wysoka Rada Sędziów i Prokuratorów, mają status obserwatorów.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …