Strona główna / Aktualności / Europa przeciw przemocy domowej

Europa przeciw przemocy domowej

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy nawołuje do jak najszybszej ratyfikacji Konwencji o Przemocy Domowej Dnia. 26 stycznia 2012 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy Zgromadzenie wydało Rezolucje ? 1861 (2012) dotyczącą zwalczania przemocy domowej (Resolution ? 1861 (2012) on the Promoting the Council of Europe Convention. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wskazało, że szybkie wejście w życie Konwencji może mieć znaczący wpływ na życia milionów ofiar przemocy domowej w Europie oraz dać im skuteczny instrument ochrony. Jednak aby to się stało Konwencja musi zostać podpisana i ratyfikowana przez wystarczającą ilość państw.
Do tej pory podpisy pod Konwencją złożyły Albania, Austria, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Luksemburg, Czarnogóra, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Macedonia oraz Ukraina. Polska nie podpisała do tej pory Konwencji. Zgromadzenie Parlamentarne wzywa państwa członkowskie do szybkiego podpisanie i ratyfikowania Konwencji. Jak również apeluje o nie składanie zastrzeżeń do Konwencji, ponieważ mogą one ją osłabić.
Źródło: HFPC

Sprawdź także

„Żołnierze” WP w Strasburgu

ETPC zakomunikował polskiemu rządowi skargi w sprawie brutalnego zatrzymania fotoreporterów na granicy   Europejski Trybunał Praw Człowieka …