Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Europa przeciwna przemocy domowej

Europa przeciwna przemocy domowej

Wszystkie państwa Europy muszą jak najszybciej ratyfikować i wdrożyć Konwencję o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, podkreśla Amnesty International w dniu wejścia w życie dokumentu. Nad polską ustawą o ratyfikacji pracuje teraz Sejm. Już 13 krajów dzięki ratyfikacji Konwencji Rady Europy zobowiązało się do aktywnego działania na rzecz zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Tym samym spełniony został warunek określonej liczby ratyfikacji, by Konwencja zaczęła obowiązywać. Konwencję ratyfikowały Albania, Andora, Austria, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Dania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Serbia, Szwecja, Turcja i Włochy
.
Podpisały ją kolejne 23 państwa, w tym Polska. – Konwencja daje mocne narzędzia do wszechstronnych i skutecznych działań przeciwko naruszeniu praw człowieka, którego doświadczają codziennie miliony kobiet w Europie. Władze państw europejskich, w tym Polski, powinny zobowiązać się do walki i zapobiegania przemocy. Ratyfikacja, na którą czekamy teraz w Polsce, to ważny krok w tym kierunku ? powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska. Konwencja, przyjęta w Stambule w 2011 roku przez 47 państw członkowskich Rady Europy, jest pierwszym dokumentem europejskim tej rangi poświęconym zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wyznacza on podstawowe standardy zapobiegania przemocy, ochrony przed nią oraz ścigania sprawców. Proponuje też konkretne rozwiązania, takie jak całodobowy, bezpłatny telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy, pomoc z zakresu poradnictwa, opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa czy wsparcie na rynku pracy dla ofiar, ale także szkolenia z zakresu wykrywania aktów przemocy dla służb czy kampanie społeczne adresowane do szerokiego grona odbiorców.
Źródlo:AI
Polska podpisała Konwencję w grudniu 2012 roku. W czerwcu tego roku ustawa o ratyfikacji Konwencji trafiła do Sejmu i czeka na rozpatrzenie.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …