Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Europejska dyrektywa o dziedziczeniu

Europejska dyrektywa o dziedziczeniu

Rozporządzenie w sprawie dziedziczenia to jeden z priorytetów polskiej Prezydencji w UE.Rozporządzenie w sprawie dziedziczenia i inne priorytety polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej omawiano podczas spotkania Krzysztofa Kwiatkowskiego z ministrem sprawiedliwości Republiki Francuskiej W ramach przygotowań do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Minister Krzysztof Kwiatkowski spotkał się w Paryżu z francuskim ministrem sprawiedliwości Michel?em Mercier. W trakcie spotkania polskio minister przedstawił swojemu francuskiemu koledze priorytety polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w zakresie wymiaru sprawiedliwości.
– Udało nam się uzgodnić wspólne stanowisko, dotyczące rozporządzenia w sprawie dziedziczenia ? powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski. – Uważamy, że to inicjatywa niezwykle ważna, wychodząca naprzeciw rzeczywistym potrzebom obywateli UE. W okresie polskiej prezydencji chcielibyśmy doprowadzić do zakończenia negocjacji nad projektem, choć wiele zależy od tego, jaki postęp uda się osiągnąć Węgrom. Z naszego krajowego punktu widzenia szczególne znaczenie ma kwestia zapewnienia, że osoby najbliższe spadkodawcy, którymi często są jego małoletnie dzieci, nie zostaną pozbawione ochrony, którą dziś gwarantują przepisy o rezerwie lub zachowku zawarte w prawie ojczystym spadkodawcy ? dodał K. Kwiatkowski.
Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie spadków międzynarodowych 20 października 2009 r. Celem projektu jest zniesienie istniejących barier prawnych w swobodnym przepływie osób wynikających z istnienia w poszczególnych państwach członkowskich zróżnicowanych przepisów dotyczących dziedziczenia. Zamiarem projektodawcy jest wprowadzenie zasad, w oparciu o które rozwiązywane będą spory o jurysdykcję w sprawach spadkowych z elementem transgranicznym, jak również podstawy dla uznania i wykonywania orzeczeń wydawanych w tego typu sprawach w jednym państwie członkowskim przez właściwe organy innego państwa członkowskiego. Instrument nie wprowadza harmonizacji krajowych norm w zakresie prawa spadkowego, jak również prawa rzeczowego. Ponadto przewiduje wprowadzenie instytucji europejskiego certyfikatu spadkowego (ECS), który umożliwi szybkie rozpatrywanie międzynarodowych spraw spadkowych oraz ułatwi osobom zamieszkałym w państwach członkowskich UE dochodzenie praw majątkowych nabytych w oparciu o jednolity tytuł prawnospadkowy.
Prace w grupie roboczej Rady nad projektem rozporządzenia rozpoczęły się 6 listopada 2009 r. Przedstawiciel Polski bierze udział w trwających wciąż negocjacjach. Jeżeli prace nad projektem będą prowadzone również w trakcie sprawowania prezydencji przez Polskę, ich zakończenie będzie jedynym z priorytetów Polski.
Z Paryża Krzysztof Kwiatkowski udał się do Strasburga, gdzie spotkał się m.in. z Prezydium i Koordynatorami Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego oraz z członkami Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w tym z Manfredem Weberem. W trakcie spotkania z członkami Komisji Prawnej przedstawi priorytety polskiej Prezydencji z zakresu prawa karnego. Podczas spotkania z Manfredem Weberem zaprezentuje zaś priorytety z zakresu prawa cywilnego. Wszystkie polskie priorytety K. Kwiatkowski przedstawił też polskim europarlamentarzystom, z którymi także spotka się w Strasburgu.
Żródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …