Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Europejska Karta Społeczna

Europejska Karta Społeczna

8 listopada 2016 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Prof. Małgorzata Gersdorf wzięła udział w konferencji ?Europejska Karta Społeczna: Wyzwania i szanse? zorganizowanej z okazji 25-lecia członkostwa Polski w Radzie Europy. Jej wystapienie dostępne jest na stronie Sądu Najwyższego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskichwe współpracy z Radą Europy. W seminarium udział wzięli eksperci z Polski i z zagranicy, reprezentujący Europejski Komitet Praw Społecznych stanowiący niezależny organ Rady Europy nadzorujący przestrzeganie Karty. – Nie powinniśmy uważać, że samo ratyfikowanie Europejskiej Karty Społecznej z 1961 r. jest wystarczające. Przed nami zadanie związane z ratyfikacją Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej z 1996 r., zawierającej podwyższone międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka, a w szerszej perspektywie dostosowanie polityki społecznej w Polsce do wymagań stawianych przez Europejski Komitet Praw społecznych. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się refleksji nad zgodnością krajowych przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego ze standardami międzynarodowymi i jakie są szanse ratyfikacji poszczególnych przepisów zrewidowanej Karty ? mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.
Do udziału w seminarium zaproszeni zostali wybitni eksperci z Polski i z zagranicy, reprezentujący Europejski Komitet Praw Społecznych stanowiący niezależny organ Rady Europy nadzorujący przestrzeganie obu Kart. Wykłady wygłosili m.in. prof. Roman Wieruszewski, prof. Jerzy Wratny, prof. Andrzej Świątkowski. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro RPO we współpracy z Radą Europy. Rzecznik zauważył, że tematyka praw społecznych jest bardzo skomplikowanym obszarem. Nie wystarczy więc podjęcie określonych działań – muszą być one poprzedzone odpowiednią analizą, opierać się na danych demograficznych. Wszelkie zmiany w tym zakresie oddziałują bowiem bezpośrednio na budżet państwa. ? Prawo do edukacji, do ochrony zdrowia – do tych wszystkich kwestii, które wiążą się z problemami społecznymi powinny być poprzedzone pogłębioną dyskusją, uwzględniającą także ekonomiczną analizę prawa ? podkreślał RPO.

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …