Europejska Sieć Sądowa

W dniach 7-9 czerwca 2016 r., w Amsterdamie i Hadze, pod auspicjami Prezydencji holenderskiej w Radzie UE, odbyło się 46. Plenarne Spotkanie Punktów Kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej (ang. EJN). Agenda spotkania obejmowała prezentacje prokuratorów holenderskich na tematy dotyczące: zwalczania cyberprzestępczości, prowadzenia
śledztw finansowych, problematyki handlu ludźmi w aspekcie wyzysku do pracy oraz organizacji prokuratury holenderskiej w zakresie występowania i wykonywania czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą. Podczas spotkania przedstawiciel Komisji Europejskiej przedstawił również omawiane z państwami członkowskimi kierunki implementacji europejskiego nakazu dochodzeniowego, który od 22 maja 2017 r. zastąpi między państwami członkowskimi UE (z wyjątkiem Danii i Irlandii) klasyczne instrumenty świadczenia pomocy prawnej.
W drugim dniu spotkania uczestnicy Europejskiej Sieci Sądowej spotkali się ze swoimi kolegami z krajowych przedstawicielstw w Eurojuście i w ramach bilateralnych warsztatów dyskutowali na temat aktualnego stanu relacji między siecią a Eurojustem oraz możliwości zracjonalizowania wykonywania zadań powierzonych obu tym instytucjom.
Prokuraturę polską podczas spotkania reprezentowały: prokurator Beata Hlawacz, pełniąca funkcję krajowego korespondenta i punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej oraz pełniące funkcję punktów kontaktowych w kraju prokurator Bożena Daniuk z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i prokurator Marzenna Monwid-Olechnowicz z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. Kolejne plenarne spotkanie punktów kontaktowych EJN odbędzie się w listopadzie 2016 r. w Słowacji, która od 1 lipca b.r. przejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …