Strona główna / Aktualności / Europejski Dzień Prawnika

Europejski Dzień Prawnika

W kilkudziesięciu szkołach ponadpodstawowych w całym kraju adwokaci przeprowadzili lekcje na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Lekcje prawa są głównym elementem obchodów Europejskiego Dnia Prawnika. Dzień ten przypada 10 grudnia, w sobotę, dlatego zajęcia prowadzone będą 9 grudnia. Wśród proponowanych tematów do poruszeniana lekcjach była kwestia dostępu do prawnika w momencie zatrzymania. Adwokaci mówić będą o tym, jakie prawa przysługują zatrzymanemu. Uczniowie otrzymają też informacje, jak i gdzie szukać pomocy prawnej. – Adwokaci odpowiadali na pytania o tajemnicę zawodową i co zrobić, jeśli postępowanie sądowe trwa za długo, z jakimi kosztami wiążą się postępowania sądowe ? mówi adw. Justyna Metelska, jedna z koordynatorek Dnia. ? Wyjaśnią uczniom, dlaczego ważna jest poufność w kontaktach z adwokatem i czy obrońca może być zwolniony z tajemnicy obrończej. Adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, również koordynatorka akcji, podkreśla rolę edukacji prawnej wśród uczniów. ? W Polsce ciągle świadomość prawna jest na bardzo niskim poziomie. Przez inicjatywy takie jak Europejski Dzień Prawnika, chcemy edukować młodych ludzi i kształtować dobrą praktykę korzystania z pomocy adwokata przy podejmowaniu decyzji, które wiążą się z konsekwencjami prawnymi ? tłumaczy mec. Mączka-Pacholak. Zdaniem koordynatorek, w obchodach EDP niezwykle cenne jest zaangażowanie izb adwokackich, każda z nich ma wyznaczonego koordynatora, który kontaktuje się ze szkołami deklarującymi chęć przeprowadzenia lekcji prawa. Europejski Dzień Prawnika przypada w tym samym dniu, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Hasłem EDP jest ?Dostęp do prawnika to dostęp do Twoich praw? (?Access your lawyer to access your rights?). Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), w Polsce obchodzony jest wspólnie przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Izbę Radców Prawnych. Organizowany jest on we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jego celem jest promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku motywem przewodnim akcji jest dostęp do wymiaru sprawiedliwości i kwestia dostępu do pomocy prawnej w postępowaniu karnym. CCBE w tym roku podkreśla szczególną wagę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …

Strona główna / Aktualności / Europejski Dzień Prawnika

Europejski Dzień Prawnika

10 grudnia obchodzić będziemy Europejski Dzień Prawnika. Z tej okazji Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych organizują konferencję nt. retencji danych telekomunikacyjnych, a także lekcje dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które poprowadzą adwokaci i radcy prawni. Europejski Dzień Prawnika ustanowiłaRada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), organizowany jest on we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jego celem jest promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Tego dnia obchodzić będziemy również światowy Dzień Praw Człowieka.
W Polsce obchody organizowane są wspólnie przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Radę Radców Prawnych ? samorządy te bowiem występują razem na forum europejskim, jako jedna polska delegacja w CCBE. W ramach obchodów odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu RP konferencja nt. retencji danych telekomunikacyjnych, dotyczyć ona będzie tego jak wykorzystywane są te dane przez organy państwowe oraz reperkusji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. w sprawie K 23/11.
Konferencja została podzielona na dwa panele. W pierwszym prelegentami będą Piotr Kosmaty, prokurator okręgowy z Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Piotr Niemczyk, wykładowca akademicki na kierunkach związanych z bezpieczeństwem m.in. na Uniwersytecie Warszawskim; sędzia Igor Tuleya i adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA. W drugim panelu prelekcje wygłoszą prof. Marek Zubik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, dr Adam Bodnar, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych i Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Liczba miejsc jest ograniczona.
Tego też dnia adwokaci i radcowie prawni odwiedzą ponad 180 szkół ponadpodstawowych, by przeprowadzić lekcje na temat podstaw prawa i zawodu prawnika. Prawnicy mówić będą także o zagrożeniach, z jakimi młodzież może się spotkać na co dzień, o problemach związanych z korzystaniem z Internetu, o tajemnicy zawodowej i zobowiązaniach etycznych polskich prawników.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …