Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Europejski Rok Obywateli

Europejski Rok Obywateli

Parlament Europejski ogłosił rok 2013, jak już informowaliśmy w styczniu tego, Europejskim Rokiem Obywateli. Stało się to impulsem do utworzenia europejskiego Sojuszu ds. Europejskiego Roku Obywateli (EYCA ), w którego skład wchodzi kilkadziesiąt stowarzyszeń i krajowych sieci organizacji pozarządowych zajmujących się społeczeństwem obywatelskim. W Polsce inicjatorem dyskusji na temat wizji aktywnego obywatelstwa jest osiem organizacji pozarządowych: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Civis Polonus, Fundacja Schumana, Fundacja Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych ?STOCZNIA?. Organizacje te powołały do życia Porozumienie na rzecz Europejskiego Roku Obywateli 2013 (PERO). Celem Porozumienia jest zainicjowanie w Polsce realnej debaty na temat aktywnego obywatelstwa i sformułowanie konkretnych postulatów dotyczących praktycznego wymiaru funkcjonowania praw i instytucji obywatelskich w Polsce i Unii Europejskiej.
Porozumienie powołało do życia trzy grupy robocze, które zajmą się opracowaniem postulatów w trzech obszarach:
• Prawa obywatelskie w praktyce
• Obywatelstwo społeczne
• Dialog społeczny
Rolę koordynatora działań realizowanych w ramach Porozumienia pełni OFOP. Porozumienie na rzecz Europejskiego Roku Obywateli 2013 jest otwartą platformą współpracy. Może do niego przystąpić każda polska organizacja pozarządowa lub inicjatywa obywatelska, która w całości akceptuje postanowienia manifestu ogłoszonego przez europejski sojusz EYCA a także treść deklaracji PERO.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …