Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Europejskie spotkanie prokuratorów

Europejskie spotkanie prokuratorów

Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej to główny temat spotkania w Hadze.

16 grudnia 2010 roku w Hadze odbyło się Forum Konsultacyjne Prokuratorów Generalnych i dyrektorów centralnych urzędów prokuratury państw Unii Europejskiej, zorganizowane w siedzibie Eurojust z inicjatywy Prezydencji Belgii i belgijskiego Kolegium Prokuratorów Generalnych.
W spotkaniu wziął udział Prokurator Generalny Andrzej Seremet, a także przedstawiciel Polski w Eurojust – Mariusz Skowroński i Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Generalnej – Zbigniew Górszczyk. Powstanie Forum wynika z przyjęcia przez Unię Europejską Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz postanowień Programu Sztokholmskiego, który podkreśla znaczenie nawiązywania kontaktów pomiędzy urzędami, w tym wysokiej rangi prokuratorami, państw członkowskich w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Forum Konsultacyjne było okazja do dyskusji na temat jej głównych celów, do których zaliczyć należy promowanie współpracy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej oraz opracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących zagrożeń poważną i zorganizowaną przestępczością (handel ludźmi, przemyt narkotyków, terroryzm, oszustwa i inne przestępstwa przeciwko interesom finansowym UE). W czasie obrad przyjęto również, że do zadań Forum należy udział w inicjatywach legislacyjnych Unii dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego i ocena doświadczeń wynikających ze stosowania instrumentów międzynarodowej współpracy pomiędzy organami wymiaru sprawiedliwości.

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …