Strona główna / Aktualności / Europrezesi o pis”prawie”

Europrezesi o pis”prawie”

Sieć Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, zaalarmowana przez różne stowarzyszenia polskich sędziów, jest zaniepokojona ostatnimi zmianami ustawy o sądownictwie przyjętymi przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 20 grudnia 2019. Proponowane zmiany legislacyjne przewidują liczne restrykcje odnośnie do statusu prawnego sędziów, które wpłyną na ich niezawisłość i umożliwią odwoływanie tych sędziów, którzy będą kwestionować reformy sądownictwa.

Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości jest w dużej mierze oparta na wzajemnym zaufaniu w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w ramach Unii Europejskiej. Sieć Prezesów wyraża zatem głębokie zaniepokojenie, że ingerencja polskich władz będzie mieć wpływ nie tylko na podważanie praworządności i niezależności sądownictwa, lecz również na wzajemne zaufanie w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Sieć Prezesów jest organizacją zrzeszającą Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej. Jej członkowie spotykają się w celu omówienia zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i zaniepokojenia, wymiany poglądów i informacji. Jest to forum, za którego pośrednictwem instytucje europejskie mogą prosić Sądy Najwyższe Unii Europejskiej o wydanie opinii.

Oświadczenie Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej w całości jest dostępne na stronie Sądu Najwyższego.

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …