Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Fałszował nominały 200 złotowe

Fałszował nominały 200 złotowe

Sąd Okręgowy w Warszawie 19 lutego 2018 r. skazał Łukasza R. na karę 8 lat pozbawienia wolności oraz 40 tysięcy złotych. Ponadto Sąd nałożył na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w łącznej kwocie 110 tysięcy złotych, a także obciążył go kosztami postępowania wynoszącymi ponad 17 tysięcy złotych. Wyrok jest zgodny z wnioskami co do karyzgłoszonymi przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie w toku rozprawy sądowej. Wyrok jest nieprawomocny. Oskarżony przerobił 1100 sztuk banknotów o nominale 200 złotych Mężczyzna został skazany za dopuszczenie się sześciu przestępstw podrobienia banknotów oraz oszustw na szkodę Narodowego Banku Polskiego.
Akt oskarżenia został skierowany w tej sprawie przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie w październiku 2017 roku. W toku śledztwa ustalono, że Łukasz R. od 14 marca 2017 roku do 17 października 2017 roku przerobił 1100 sztuk banknotów o nominale 200 złotych. Polegało to na pocięciu banknotów gilotyną, opalenie i sklejenie taśmą fragmentów banknotów pierwotnie nie pochodzących z tego samego banknotu.
Tak przerobione banknoty Łukasz R. przedłożył w kilku placówkach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego wraz z wnioskami o wymianę uszkodzonych znaków pieniężnych celem uzyskania ich równowartości. W ten sposób doprowadził on NBP do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 110 tysięcy złotych (w zakresie uwzględnionych i zrealizowanych wniosków o wymianę 550 banknotów poprzez wypłatę ich równowartości) oraz usiłował doprowadzić NBP do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 110 tysięcy (w zakresie nie zrealizowanych wniosków z uwagi na postawę pracowników NBP). Narodowy Bank Polski wypłacił 110 tysięcy złotych Z ustaleń śledztwa wynika, że na początku października 2016 roku pracownicy Wydziału Ekspertyz Departamentu Emisyjno ? Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego, zajmujący się wykonywaniem ekspertyz zniszczonych znaków pieniężnych i ustalaniem stopnia ich wymiany, zauważyli, że z różnych Oddziałów Okręgowych NBP do centrali Banku w Warszawie wpływają znaki pieniężne zniszczone w tożsamy sposób, najprawdopodobniej za pomocą zgrzewarki do plastiku. Osobą, która od 2 lutego 2016 roku wymieniała w różnych Oddziałach Okręgowych NBP na terenie Polski uszkodzone znaki pieniężne był Łukasz R. Oskarżony każdorazowo przedkładał do wymiany uszkodzone banknoty o nominale 200 złotych. Przedłożone przez niego znaki pieniężne przesyłane były następnie wraz z wnioskiem o wymianę do Centrali NBP, w celu dokonania ekspertyzy, oszacowania stopnia wymiany i wypłaty należnej kwoty. Banknoty składały się z od jednego do pięciu fragmentów, które pierwotnie do siebie nie należały i miały dodatkowo poprzepalane części numeru serii poziomej i pionowej. W ten sposób Łukasz R. uzyskał trzy pozytywne akceptacje przedłożonych przez niego wniosków, doprowadzając do wypłaty przez NBP na wskazane przez niego konto bankowe kwoty 110 tysięcy złotych stanowiących równowartość przedłożonych środków pieniężnych. W zakresie trzech pozostałych wniosków, dotyczących 550 banknotów, nie doszło do wypłaty z uwagi na postawę pracowników NBP, którzy rozpoznali mechanizm oszustwa.
Oskarżony działając w ten sposób przedłożył w Oddziałach NBP: w Białymstoku 100 sztuk banknotów, w Zielonej Górze 200 sztuk banknotów, w Łodzi 250 sztuk banknotów, w Katowicach 246 sztuk banknotów, w Gdańsku 54 sztuki banknotów i w Olsztynie 250 sztuk banknotów. Łukasz R. w swoim działaniu wykorzystywał przepisy Zarządzenia Prezesa NBP dotyczące wymiany zniszczonych znaków pieniężnych. Na mieniu oskarżonego, na poczet grożących mu kar i środków kompensacyjnych, dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę prawie 150 tysięcy złotych.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …