Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Fałszywa umowa telekomunikacyjna

Fałszywa umowa telekomunikacyjna

W wyniku podjętych działań ?pozakarnych” przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świeciu, poszkodowany nieuczciwym działaniem przedstawicielki jednej z firm telekomunikacyjnych, po kilku miesiącach uwolnił się od nękających go pism wzywających do płacenia abonamentu za usługę, której w rzeczywistości nie zamówił. W czerwcu 2016 roku do poszkodowanego
zadzwoniła przedstawicielka przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, która zaproponowała mu ?obniżenie abonamentu?. Myśląc, że rozmawia z pracownikiem firmy, której był klientem, poszkodowany wyraził chęć skorzystania z tego rozwiązania. Po kilku tygodniach zaczął on otrzymywać od nieznanej mu skierniewickiej spółki faktury, dokumentujące wykonanie na jego rzecz usług telekomunikacyjnych. Okazało się, że w efekcie czerwcowej rozmowy telefonicznej została sporządzona umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na której podrobiono podpis poszkodowanego. Pomimo przeprowadzenia przez organa ścigania postępowania karnego, które doprowadziło do wydania w czerwcu 2017 roku przez Sąd Rejonowy w Świeciu wyroku skazującego nieuczciwą pracownicę za podrobienie dokumentów oraz doprowadzenie na ich podstawie do zawarcia umowy, poszkodowany nadal otrzymywał od nieznanego mu operatora wezwania do zapłaty zaległych świadczeń (abonamentu) w łącznej kwocie kilkuset złotych.
Prokurator wystąpił z żądaniem o zaniechanie przesyłania bezpodstawnych wezwań
W listopadzie 2017 roku sprawą poszkodowanego zajęła się Prokuratura Rejonowa w Świeciu. Po zebraniu stosownej dokumentacji prokurator wystąpił do skierniewickiej spółki z żądaniem zaniechania wysyłania do poszkodowanego bezpodstawnych przedsądowych wezwań do zapłaty kwot wynikających z podrobionej umowy. Działania prokuratora podjęte na rzecz poszkodowanego okazały się skuteczne. W lutym 2018 roku przedstawiciel firmy telekomunikacyjnej poinformował o rozwiązaniu umowy sporządzonej przez nieuczciwą pracownicę, bez naliczania dodatkowych kosztów oraz o przekazaniu wystawionych na rzecz abonenta faktur do anulowania. Firma zobowiązała się także do zwrotu poniesionych przez poszkodowanego kosztów zawarcia umowy.
Jest to kolejny przejaw aktywności prokuratury w tzw. sferze ?pozakarnej?, którą jest m.in. podejmowanie działań mających na celu objęcie pomocą prawną nie tylko osób bezpośrednio pokrzywdzonych przestępstwem, ale także zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego obywateli oraz poczucia sprawiedliwości.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …