Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Firmy łatwiej odzyskają długi

Firmy łatwiej odzyskają długi

Do Sejmu wpłynął projekt zmiany kodeksu postępowania cywilnego mające pomóc przedsiębiorcom odzyskiwać długi. Poznański radca prawny Mariusz Korpalski przygotował opinię prawną projektu dla Krajowej Izby Gospodarczej.

Proponowane zmiany zrównują pozycję wierzyciela z weksla, czeku, rewersu lub warrantu z pozycją wierzyciela z gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, akredytywy bankowej lub poręczenia banku. Projet ustawy bez żadnych uwag przyjął Sąd Najwyższy i Narodowy Bank Polski.
Opinię Krajowej Izby Gospodarczej przygotował poznański radca prawny Mariusz Korpalski z Kancelarii Prawnej Komarnicka Korpalski, który był tez jednym z inicjatorów tych zmian. M. Korpalski akcentuje, że celem nowelizacji jest urealnienie ochrony wierzcieli, którzy uzyskali zabepieczenia w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, akredytywy bankowej lub poręczenia banku poprzez skrócenie czasu oczekiwania na zapłatę i zmniejszenie kosztów uprawnionego dochodzenia zapłaty. Wdrożenie tych zmian ? zauważa M. Korpalski- dzięki ograniczeniu ryzyka utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwa ( szczególnie te małe i średnie) wpłynie pozytywnie na pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
– Agnieszka Rygielska, radca prawny z kancelarii Chałas i Wspólnicy- czytamy na łamach portlau Onet.pl – wskazuje jednak, że samo uzyskanie nakazu zapłaty nawet w sytuacji, gdy jest on natychmiast wykonalny, nie gwarantuje szybkiego odzyskania wierzytelności. – W przypadku wniesienia zarzutów sąd może wstrzymać wykonanie nakazu. Ponadto, wierzyciel egzekwujący natychmiast wykonalny nakaz zapłaty, musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu wyegzekwowanej kwoty w przypadku uchylenia nakazu i oddalenia powództwa, gdy dłużnik wniesie zarzuty ? mówi Agnieszka Rygielska.
Dla kogo państwo będzie szczególnie przyjazne? Na zmianach proponowanych przez komisję Przyjazne Państwo skorzystają głównie mali i średni przedsiębiorcy, bo to właśnie oni mają mniejszą płynność finansową i w razie jakichkolwiek zatorów płatniczych są najbardziej zagrożeni upadłością.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …