Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Forum Danych Osobowych

Forum Danych Osobowych

III Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych odbędzie się 21–23 października 2019 r. w hotelu Copernicus w Toruniu. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” objęło patronatem wydarzenie.

Po ponad roku od wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które znacznie poszerzyło zakres zadań i obowiązków osób odpowiedzialnych za realizację dostępu do informacji publicznej oraz ochronę danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych, jesteśmy w stanie ocenić wpływ rodo na działalność tych jednostek i wymianę informacji pomiędzy nimi, a także zweryfikować, czy przedstawiane w mediach, jako skomplikowane, przepisy są rzeczywiście tak bardzo ograniczające.

Aby przedstawić działanie rodo i usystematyzować dostępną wiedzę redakcja czasopisma „ABI Expert” pod patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji organizuje III Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych, które odbędzie się w dniach 21–23 października 2019 r. w hotelu Copernicus w Toruniu.

Forum Informacji i Ochrony Danych Osobowych to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych z jednej strony za zarządzanie informacją publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie, a z drugiej za ochronę danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Podczas Forum zaproszeni eksperci poruszą najważniejsze tematy dotyczące styku tych zagadnień, z uwzględnieniem zmian wynikających z rodo. Wiele uwagi zostanie również poświęcone organizacyjnym i technicznym kwestiom zabezpieczania danych osobowych i systemów ochrony informacji.

W programie m.in.:
• RODO a dostęp do informacji publicznej
• Oświadczenia majątkowe: ich ujawnianie oraz publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej
• Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
• Nowa dyrektywa w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
• Prawo autorskie a dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
• Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych
• DATA BEYOND USE (dane niechciane) – jak postępować z danymi, których podmiot publiczny nie chciał, nie potrzebuje, a otrzymał w korespondencji?

Szczegółowe informacje na temat Forum znajdują się na stronie: http://www.forum.informacjapubliczna.pl/

Kontakt:
Alicja Robaszek – Specjalista ds. promocji i organizacji konferencji
tel.: 71 797 48 26 | e-mail: alicja.robaszek@presscom.pl

Sprawdź także

Ferie z RPO!

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym. Stanowi podstawę działania państwa i integruje społeczeństwo wokół wspólnego systemu …