Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Fundacja Batorego o SN

Fundacja Batorego o SN

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego z niepokojem obserwuje podejmowane obecnie próby destabilizowania funkcjonowania Sądu Najwyższego. Taki charakter ma sposób rozpoznania przez Sąd Najwyższy sprawy IV CSK 176/19, w której prof. Kamil Zaradkiewicz postanowieniem z 1 lipca 2019 r. wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z szeregiem pytań prawnych, których podstawą była wątpliwość – w ocenie Zespołu oczywiście bezzasadna – co do skuteczności powołań przez Krajową Radę Sądownictwa sędziów SN w okresie od 14 lutego 2000 r. do 6 marca 2018 r. (postanowienie SN z 1 lipca 2019 r.). Co więcej, 9 lipca 2019 r. prof. Kamil Zaradkiewicz wydał postanowienie, w którym pod pozorem zabezpieczenia stara się pozbawić – w świetle prawa w sposób nieskuteczny – Prezesa SN kierującego Izbą Cywilną jego uprawnień ustawowych i regulaminowych.

W dniu 17 lipca 2019 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego skierował do Rzecznika Dyscyplinarnego SN żądanie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z podejrzeniem popełnienia przez prof. Kamila Zaradkiewicza przewinienia służbowego przy wydawaniu postanowień z 1 i 9 lipca 2019 r. w sprawie IV CSK 176/19.

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego apeluje do osób, które zostały wybrane na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego w 2018 r., by w związku z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości ich wyboru, wstrzymały się od działalności orzeczniczej do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przez Naczelny Sąd Administracyjny, przed którym w dalszym ciągu zawisłe są sprawy odwołań od uchwał powołujących te osoby na stanowiska sędziów w Sądzie Najwyższym. W szczególności apelujemy o powstrzymanie się od wątpliwych merytorycznie, a zwłaszcza motywowanych politycznie, działań, które – poprzez próbę zakwestionowania dwóch dekad działalności Krajowej Rady Sądownictwa i skuteczności powoływania w tym czasie sędziów – przyniosłyby katastrofalne skutki dla stabilności systemu prawnego, pewności obrotu oraz ochrony praw i wolności człowieka i obywatela.

Sprawdź także

Skuteczna interwencja HFPC

Skuteczna interwencja HFPC – Sąd Okręgowy udzielił zgodę na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie …