Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Fundusze Norweskie dla Polski

Fundusze Norweskie dla Polski

3 maja 2016 r. podpisano porozumienia pomiędzy Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a Unią Europejską w sprawie funduszy norweskich i funduszy EOG na nową perspektywę obejmującą okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2021 r. W celu zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych z trzema krajamidarczyńcami, 15 państw członkowskich Unii Europejskiej otrzyma łącznie 2,8 mld euro. Oprócz Polski państwami beneficjentami funduszy norweskich i EOG w nowym okresie finansowania będą: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.
Alokacja przewidziana dla naszego kraju wynosi 809,3 mln euro, co czyni z nas – po raz kolejny -największym beneficjentem tych funduszy. W latach 2009-2014 Polska otrzymała 578,1 mln euro, czas na realizację i rozliczenie projektów mamy do końca 2017 r. Priorytetami dla okresu finansowania 2014-2021 będą: innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność; integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i redukcja ubóstwa; środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna; kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy; sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
Proces konsultacji w sprawie sektorów i obszarów priorytetowych programu rozpocznie się pod koniec maja br. Krótko po tym Islandia, Liechtenstein i Norwegia przystąpią do negocjacji z każdym z państw beneficjentów, aby uzgodnić obszary finansowania w każdym kraju.

Sprawdź także

Utajnienie WSA i NSA

Wystąpienie do NSA i WSA w sprawie kierowania spraw na posiedzenia niejawne Stowarzyszenie Interwencji Prawnej …