Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Gdańskie obrady EAJ

Gdańskie obrady EAJ

Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ) w Polsce to wydarzenie dużej rangi ? do Gdańska przyjedzie ponad 70 delegatów z całej Europy ? sędziów trybunałów w swoich krajach. EAJ to europejskie ramię Światowej Unii Sędziów (IAJ), skupiające 44 krajowe stowarzyszenia sędziów z Europy.Celem EAJ, podobnie jak całej Światowej Unii Sędziów,
jest propagowanie zasad demokracji i obrona niezawisłości i niezależności sądownictwa w Europie i na świecie. W tym celu EAJ podejmuje uchwały i rezolucje, które w swojej treści kreują i przypominają o podstawowych zasadach trójpodziału władz i upominają rządy krajów członkowskich, aby przestrzegały tych zasad. Stowarzyszenie interweniuje w krajach, które zgłaszają zagrożenie ze strony polityków próbujących łamać zasady niezależności i niezawisłości sadownictwa, poprzez wysyłanie grupy obserwatorów, która spotyka się z politykami i przedstawicielami sądownictwa, a następnie sporządza raport będący podstawą późniejszej rezolucji. W ostatnim roku największe kontrowersje w naszym regionie świata budziła sprawa Turcji, gdzie władza wykonawcza arbitralnie usunęła członków Krajowej Rady Sądownictwa i zastąpiła ich swoimi nominatami. W Gdańsku omawiana będzie na pewno także sytuacja sądownictwa na Ukrainie oraz w Czarnogórze. Sędziowie z Polski zamierzają przedstawić informację o ostatnich zmianach ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa ogranicza prawa obywatelskie, dając ministrowi nieograniczony dostęp do akt wszystkich spraw sądowych, w tym danych wrażliwych oraz systemów informatycznych sądów. Równocześnie nowa ustawa podważa niezawisłość sędziów m.in. istotnie ograniczając sędziowską samorządność, wprowadzając drakoński w swoim charakterze system dyscyplinarnych kar finansowych oraz likwidując dla większości sędziów zwrot kosztów dojazdu do sądu. Ostatecznie nowelizacji ustawy nie podpisał prezydent i w trybie kontroli prewencyjnej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Do czasu decyzji Trybunału sprawa nie jest jednak rozstrzygnięta, a Ministerstwo Sprawiedliwości forsuje już kolejne pomysły mające na celu ograniczenie niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów.
Podczas zjazdu sędziowie-delegaci będą także m.in. dyskutować o raportach o sytuacji sądownictwa w Europie, w tym nad raportem CEPEJ za 2014 rok (Europejska Komisja Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości przy Radzie Europy). Poruszane zostaną także tematy mocno akcentowane przez Światową Unię Sędziów, w tym program ?Sędziowie przeciwko korupcji?. Gospodarzem zjazdu w Gdańsku jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustita?.
X X X
Od czwartku do niedzieli w Gdańsku debatowało 70 sędziów zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Sędziów (ang. EAJ). Poruszano na nim największe bolączki sądownictwa na Starym Kontynencie. 70 sędziów z Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów debatowało w Gdańsku (© materiały SSP Iustitia) – Polscy delegaci zwrócili uwagę na kwestię związane m.in. z nieograniczonym dostępem naszego Ministra Sprawiedliwości do danych osobowych znajdujących się w systemach informatycznych sądów. Możliwość żądania przedstawienia akt spraw i informacji zawartych w elektronicznych aktach każdej sprawy, narusza naszym zdaniem zasady niezawisłości sądów – relacjonuje sędzia Dorota Marszałkowska, szefowa Zespołu Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” – gospodarza zjazdu. reklama EAJ postanowiło wesprzeć polskich sędziów poprzez wydanie rezolucji, w której napisano, że w przypadku prowadzenia elektronicznych akt sprawy, należy wykazać się szczególną troską o zachowanie tajemnicy danych osobowych. Dane te nie powinny być dostępne dla żadnych podmiotów, które nie są uprawnione do ich przeglądania, włączając w to Ministra Sprawiedliwości. Dostęp do informacji zawartych w tych aktach powinien być przedmiotem ścisłych uregulowań prawnych. Powyższe zasady odzwierciedlają istotę trójpodziału władz i chronią niezawisłość sędziowską a także stanowią ochronę danych osobowych strony postępowania sądowego. – Po raz kolejny na zjazdach prezentowana była także sprawa sytuacji politycznej w Turcji. Nasi koledzy z Turcji walczyli od dłuższego już czasu o poparcie Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w ich walce o niezawisłość sędziowską. Ingerencja władzy wykonawczej w kompozycję i funkcjonowanie tamtejszej Krajowej Rady Sądownictwa spowodowała wypaczenie istoty działania tego podmiotu oraz jego rolę w strzeżeniu niezawisłości sędziów. Z rozgoryczeniem przyjęto fakt, iż dotychczasowe działania Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, polegające na wydawaniu rezolucji i kierowaniu listów do władz Turcji, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – dodaje sędzia Marszałkowska. Inne ważne zagadnienia poruszone na zjeździe dotyczyły m.in. obniżania wynagrodzeń dla sędziów w Czarnogórze, czy niedofinansowania wymiaru sprawiedliwości w Belgii.
Za ?Dziennikiem Bałtyckim?

Sprawdź także

Hołd generałów dla RPO

Dr hab. Adam Bodnar został uhonorowany zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. …