Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Gdzie mają pracować skazani

Gdzie mają pracować skazani

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się debata ?Zatrudnienie osób skazanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności i po jej zakończeniu?. Uczestniczący w debacie paneliści zgodzili się, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. znacznie obniżył możliwości odpłatnego zatrudniania osób pozbawionych wolności. Wyrok TK obliguje do zapewnienia skazanym wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, co znacznie obniża możliwości odpłatnego zatrudniania osób pozbawionych wolności. Przedstawiciele Służby Więziennej poinformowali, iż kontrahenci wycofują swe oferty pracy dla jednostek penitencjarnych ze względów ekonomicznych. Jednakże wskazali na wzrost zatrudnienia nieodpłatnego na rzecz samorządów, instytucji użyteczności publicznej, organizacji i fundacji.
Głos w dyskusji zabrali również skazani, którzy aktualnie odbywają karę pozbawienia wolności oraz ci, którzy opuścili już zakład karny. W swoich wypowiedziach podkreślali oni, że praca, nawet ta nieodpłatna, jest dla nich alternatywą do spędzania czasu w jednostce penitencjarnej i stanowi dla nich jeden z najważniejszych elementów resocjalizacji. Pracodawcy zatrudniający osoby skazane wskazywali na rzetelność i sumienność skazanych pracujących oraz na problemy w uzyskiwaniu środków z funduszu aktywizacji zawodowej. Paneliści przedstawiali pomysły na rozwiązanie sytuacji, w jakiej znalazły się osoby pozbawione wolności.
Wśród propozycji znalazły się: prywatyzacja więzień, powrót do gospodarstw pomocniczych przy jednostkach penitencjarnych, przyznanie przywięziennym zakładom wyłączności na produkcje określonych towarów i usług, inwentaryzacja niewykorzystywanych budynków i obszarów jednostek penitencjarnych i udostępnienie ich przedsiębiorcom prywatnym, którzy zatrudnialiby skazanych.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …