Strona główna / Aktualności / Gdzie zamieszkają Romowie z Limanowej

Gdzie zamieszkają Romowie z Limanowej

Odbyło się spotkanie zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich i przedstawicieli Zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze RPO z rodzinami romskimi, a także z wicewojewodą małopolskim oraz burmistrzami Limanowej i Czchowa. Rodziny romskie, wbrew swojej woli, ale zgodnie z realizowanym przez władze miasta projektem, mają zostaćprzeniesione z dotychczasowego miejsca zamieszkania do budynku zakupionego przez miasto Limanowa na terenie gminy Czchów. Głównym powodem zdecydowanego sprzeciwu Romów wobec propozycji przeniesienia się były protesty części mieszkańców Czchowa oraz reakcja władz samorządowych gminy Czchów. RPO nie kwestionuje potrzeby zakupu nieruchomości ze środków pochodzących z Programu integracji społeczności romskiej. Warunki w jakich żyją te rodziny obecnie, są dramatyczne. Zmiana miejsca zamieszkania przez Romów powinna jednak odbywać się z poszanowaniem obowiązującego prawa i przede wszystkim za ich zgodą.
Zaniepokojenie wzbudza fakt, że inicjatywa, która miała być formą pomocy dla społeczności romskiej, przybrała kształt niejako działania siłowego, zmierzającego do usunięcia lokatorów z zajmowanego budynku.
W ocenie Rzecznika, właściwym rozwiązaniem jest obecnie przeprowadzenie mediacji z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o rezultatach podjętej mediacji, a także odniesienie się do wszystkich wątpliwości sygnalizowanych w wystąpieniu.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …