Finansowanie pomostowe

Ginekolog oskarżony

Do Sądu Rejonowego w Pile skierowano akt oskarżenia przeciwko lekarzowi, zarzucając mu popełnienie przestępstwa spowodowania bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pacjentki. Biegli uznali, że lekarz w wyniku zaniechania doprowadził do opóźnienia w postawieniu prawidłowej diagnozy. Po krzywdzona pacjentka zmarła w 2008 roku. W lutym 2006 roku pokrzywdzona zgłosiła się lekarza ginekologa celem przeprowadzenia badań profilaktycznych. Z powodu podejrzenia zmian w piersi, tenże lekarz skierował pokrzywdzoną do Poradni Chirurgii Onkologicznej celem diagnostyki. 23 marca 2006 roku pokrzywdzona udała się na pierwsza wizytę w poradni, badającym ja lekarzem był oskarżony. Ustalono, że w okresie od 23 marca 2006 roku do dnia 28 września 2006 roku przeprowadzając badania lekarskie pacjentki, stwierdzając rozległe zmiany maskopatyczne w obu piersiach, oskarżony zaniechał zlecenia przeprowadzenia dodatkowych badań obrazowych i mikroskopowych. W toku postępowania powołano biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Łodzi, którzy brak uzupełnienia diagnostyki badaniami obrazowymi i mikroskopowymi ocenili jako medyczny błąd decyzyjny. Biegli uznali, że stwierdzone zaniechania najprawdopodobniej opóźniły postawienie prawidłowego rozpoznania i wdrożenie leczenia, a opóźnienie to mogło mieć istotny wpływ na przebieg i efekty leczenia. Pokrzywdzona zmarła w listopadzie 2008 roku.
Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu występku, polegającego na nieumyślnym spowodowaniu bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pacjentki. Wyjaśnił, iż robienie a priori wszystkich badań nie było konieczne. Za zarzucone oskarżonemu nieumyślne przestępstwo z art. 160 § 2 i § 3 k.k. grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …