Strona główna / Aktualności / GIODO analizuje stan RODO

GIODO analizuje stan RODO

Na niecałe pół roku przed rozpoczęciem stosowania RODO, poziom wiedzy i zrozumienia nowych obowiązków prawnych przez przedsiębiorców jest niski ? wynika z raportu Kantar Public przeprowadzonego dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Raport dowodzi, że o ile przedsiębiorcy wiedzą, iż niebawem w całej Unii Europejskiejbędzie stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), to jedynie 19% z nich potrafi wskazać, że nastąpi to 25 maja 2018 roku. 24% badanych firm w ogóle nie wie, od kiedy będzie stosowane RODO ? nie są w stanie wskazać nawet miesiąca, w którym to nastąpi. Ponadto jedynie 31% przedsiębiorców zna powody wprowadzenia nowych regulacji. Jeszcze mniej, bo zaledwie 72%, sprawdziło i wie, w jakim zakresie powinno się do nowych zmian dostosować. WIEDZA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
Największe braki w wiedzy dotyczą nowych obowiązków ? mimo że ponad połowa badanych słyszała o każdym z nich, to najczęściej nie wie dokładnie, jak je rozumieć i na czym ma polegać ich realizacja. Przykładowo świadomość istnienia obowiązku zgłaszania organowi nadzorczemu w ciągu 72 godzin przypadków naruszeń związanych z przetwarzaniem danych ma 68% badanych przedsiębiorstw. Jednak jak tego dokonać w praktyce – wie 41% firm. Aż 75 proc. badanych zdaje sobie sprawę z tego, że wielu administratorów będzie miało obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz tylko 49% przedsiębiorców wie, na czym ten wymóg polega. 26% słyszało o tym, ale nie zna szczegółów regulacji w tym zakresie. Jednak najwięcej trudności ze zrozumieniem sprawia przedsiębiorcom kwestia profilowania. 41 proc. badanych nawet nie zdaje sobie sprawy z istnienia określonych wymogów w tym zakresie, a 37% nie wie, jak je stosować w praktyce. Wśród najmniejszych firm (1-9 zatrudnionych) najmniej znane jest podejście oparte na ryzku i obowiązek przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych ? 51% nigdy o tym nie słyszało w kontekście wprowadzanej w maju 2018 r. reformy. Niezrozumiałe są dla nich również kwestie zapewnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania (np. usług czy aplikacji) oraz rozbudowane obowiązki informacyjne.
DZIAŁANIA DOSTOWAWCZE OPóŹNIONE
Z odpowiedzi respondentów wynika, że zaledwie 38% przedsiębiorstw podjęło przygotowania do dostosowania swojej działalności w zakresie przetwarzania danych osobowych do RODO. W swoich odpowiedziach 13% firm deklaruje, że zajmie się tym w I kwartale 2018 roku. Na około pół roku przed rozpoczęciem stosowania RODO, duża grupa przedsiębiorców dopiero planuje rozpocząć takie działania. Raport pokazuje, że im mniejsza firma, tym mniejsza świadomość zmian w prawie ochrony danych osobowych. Ponadto mniejsze firmy częściej niechętnie podchodzą do RODO. Traktują je jako źródło dodatkowych i uciążliwych obowiązków. Dla wielu motywacją do stosowania nowych przepisów będą wysokie kary finansowe ? przyznaje to połowa badanych. GIODO DOBRZE ROZPOZNAWALNY
Badanie było też okazją do sprawdzenia rozpoznawalności urzędu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W tym zakresie wiedza przedsiębiorców jest wysoka. 84% badanych potrafi wskazać GIODO jako organ odpowiedzialny za sprawy związane z ochroną danych osobowych, a 13% z nich samodzielnie jest w stanie podać pełną, poprawną nazwę instytucji. Znajomość wspomagana organu nadzorczego jest jeszcze wyższa. Niemal wszyscy polscy przedsiębiorcy (95%) wiedzą, że to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Te dane, wobec pojawiających się propozycji zmiany nazwy polskiego organu ochrony danych osobowych, skłaniają do postawienia pytania o koszty społeczne takiej zmiany.
SPRAWDZIAN GOTOWOŚCI OD GIODO
Badanie, w którym wzięło udział 507 firm (głównie mikro i małych przedsiębiorców), miało pozwolić poznać stan wiedzy przedsiębiorców o RODO i stan ich przygotowań do stosowania nowych regulacji ? tak aby lepiej ukierunkować prowadzone przez GIODO działania edukacyjne i informacyjne dotyczące reformy ochrony danych osobowych. Pierwszym tego efektem był dobór tematów poruszanych podczas zorganizowanej przez GIODO z okazji XII Dnia Ochrony Danych Osobowych konferencji ?Zainwestuj w prywatność. Przygotowujemy się do #RODO?. Biorąc zaś pod uwagę fakt, że aż 72 proc. przedsiębiorstw nie sprawdziło nawet i nie wie, w jakim zakresie powinno przygotować się do RODO, GIODO przypomina o dostępnej na stronie internetowej urzędu publikacji pt. ?Czy jesteś gotowy na RODO??. W przystępny sposób omówiono w niej najważniejsze zagadnienia i obszary, w których następować będą znaczące zmiany. GIODO zachęca, by się z nim zapoznać, a jednocześnie poddać temu sprawdzianowi i ocenić swoją gotowość do stosowania RODO.

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …