Finansowanie pomostowe

Głos z Turcji w Poznaniu

Yavuz Aydin sędzia turecki, wydalony przez władze autorytarne Turcji,
Wszyscy dyktatorzy ostatnim stuleciu w Europie zrobili tę samą rzecz, zaatakowali sądownictwo.

Szekspir, w jednym ze swych dzieł napisał: 👉”Po rebelii zabijemy przede wszystkim wszystkich prawników, ponieważ są przeszkodą w naszym planie.”
Nasze doświadczenie w Turcji było inną wersją tej samej historii.
Sądownictwo w Turcji nigdy nie było całkiem niezależne, ale jego funkcjonowanie nie było złe.
Historia zaczęła się od protestów w Stambule w 2013r., po tych protestach rozpoczęły się ataki na sędziów tureckich organizowane przez Władzę.
Została zmieniona ustawa o Radzie Sędziów i Prokuratorów (nasza KRS) , sędziowie zostali przeniesienie na teren całego kraju, oczywiście wbrew konstytucji, Władza w ten sposób mogła wymienić sędziów zajmujących się poszczególnymi sprawami.
Wprawdzie Trybunał Konstytucyjny uchylił tę ustawę,czego władza się spodziewała, ale wiedziała też, że wyrok Trybunału nie działa wstecz, a więc zmiany się utrwaliły a wyrok nie zmienił stanu rzeczy.
W 2016r. miał miejsce nieudany pucz.
2740 prawników zostało usuniętych z zawodów po 2 godzinnej naradzie w Radzie Sędziów i Prokuratorów. Rada przyznała, że ta stworzona lista prawników nie powstała w ciągu jednego wieczoru, lecz nazwiska zbierano przez 3 lata.
W sumie usunięto około 4500 sędziów i prokuratorów, część z nich siedzi w więzieniach i aresztach.
Rząd powołał 10.000 nowych sędziów i prokuratorów wbrew wszelkim procedurom.
Przeprowadzenie czystek politycznych w Turcji było możliwe dopiero po usunięciu sędziów.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w zeszłym miesiącu orzekł o naruszeniu praw człowieka w przypadku członka Tureckiego Trybunału Konstytucyjnego, lecz nie zmieniło to sytuacji tureckich prawników.
W Turcji nie ma już praworządności, zmieniło się postrzeganie tej zasady przez obywateli

Sprawdź także

Policja może nadal bić

Żeby biło się lepiej. Nie będziesz miał prawa do adwokata zaraz po zatrzymaniu przez policję”Przepisy …