Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Gmina ujawnia dane skarżących

Gmina ujawnia dane skarżących

Rzecznik Praw Obywatelskich, na kanwie badanej sprawy indywidualnej, stwierdził naruszenie prawa przez władze samorządowe Gminy K. poprzez publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych osób składających skargi do Rady Gminy K. Mimo pisemnego pouczenia i nakazu wyeliminowania tych nieprawidłowości, władze samorządowe Gminy K.w dalszym ciągu nie prowadzą polityki ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. W szczególności chodzi o dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Gminy K., w których notorycznie nie dokonuje się anonimizacji danych osobowych. Niepokojąca sytuacja w Gminie K., w ocenie Rzecznika, wymaga interwencji wyspecjalizowanego w tym zakresie organu tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zbadanie sprawy i poinformowanie o zajętym stanowisku.

Sprawdź także

Wiążące prawo Europy

Podpisy pod apelem sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich My, …