Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Gorący posiłek dla konwojowanego

Gorący posiłek dla konwojowanego

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz poinformowała ministra sprawiedliwości, Jarosława Gowina, że osoby pozbawione wolności, konwojowane na podstawie zarządzenia organów procesowych przez funkcjonariuszy Policji, w kierowanych do RPO skargach podnoszą, iż naruszane jest ich prawo do otrzymania w ciągu dnia gorącego posiłku. Zgodnie z art. 109 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, skazany otrzymuje trzy razy dziennie posiłki, o odpowiedniej wartości odżywczej, w tym co najmniej jeden posiłek gorący, z uwzględnieniem zatrudnienia i wieku skazanego, a w miarę możliwości także wymogów religijnych i kulturowych oraz napój do zaspokajania pragnienia. Natomiast w myśl § 3 zarządzenia Nr 48/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. określającego szczegółowy sposób realizacji uprawnień osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych do wyżywienia, trzy gotowe posiłki, w tym co najmniej jeden posiłek gorący, otrzymują osadzeni przebywający w zakładach karnych, z wyjątkiem korzystających z wyżywienia w postaci suchego prowiantu oraz tymczasowo aresztowanych korzystających z wyżywienia otrzymywanego w trybie art. 216 § 2 k.k.w. Oznacza to, że osadzeni konwojowani, na czas trwania konwoju a także w dniu przyjęcia do jednostki docelowej oraz osoby biorące udział w czynnościach procesowych, nie otrzymują wyżywienia w postaci trzech posiłków dziennie, w tym co najmniej jednego posiłku gorącego. Powyższe ograniczenie dotyczy też osadzonych wymienionych w innych przepisach zarządzenia.
Przepisy zarządzenia stoją w sprzeczności z art. 109 § 1 k.k.w. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu zagwarantowania osadzonym ich prawa do wyżywienia określonego w art. 109 § 1 k.k.w.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …