Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

GPS nie jest tajny

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje Komendanta Głównego Policji zaskarżone przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i jednocześnie zobowiązał Komendanta do udzielenia odpowiedzi na pierwotne pytanie Fundacji dotyczące wykorzystywania przez Policję przy wykonywaniu kontroli operacyjnej nawigacji GPS. Jest to kolejna wygrana HFPC.
W listopadzie 2010 r. HFPC wystąpiła do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o udostępnienie informacji, czy w ramach kontroli operacyjnej Policja wykorzystuje GPS w celu uzyskania danych o miejscach przebywania osób podejrzanych. W listopadzie 2011 r. WSA oddalił skargę HFPC na decyzję Komendanta Głównego Policji o odmowie udzielenia tych informacji.
WSA wskazał, że zaskarżona decyzja KGP, nie narusza przepisów prawa dotyczących dostępu do informacji publicznej. Jednak w sierpniu 2012 r., Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, na mocy którego uwzględnił skargę kasacyjną HFPC i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.
Po ponownym rozpoznaniu sprawy WSA zdecydował o uchyleniu decyzji Komendanta Głównego Policji. ?Podczas dzisiejszej rozprawy pełnomocnik Komendanta Głównego Policji zadeklarował, że Komenda udzieli odpowiedzi na pytania Fundacji? ? mówi Irmina Pacho, prawniczka HFPC. Sąd wskazał, że informacje, których udzielania domaga się HFPC należą do swego rodzaju wiedzy powszechnej i tak powinny być postrzegane. ?Wyrok w tej sprawie jest niezwykle cenny z punktu widzenia demokratycznego państwa prawnego? ? mówi Irmina Pacho. ? Z jednej strony dotyka on problemu zakresu dostępu obywateli do informacji publicznej, z drugiej zaś ma istotne znaczenie dla relacji pomiędzy władzą wykonawczą a sądowniczą? ? dodaje Irmina Pacho.
Helsińską Fundację Praw Człowieka reprezentował na rozprawie mec. Kacper Florysiak z Kancelarii Pietrzak & Sidor.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …