Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Granice tajemnicy adwokackiej

Granice tajemnicy adwokackiej

Informacja, że tajemnica zawodowa prawników chroni wyłącznie kontakty niezależnego prawnika (czyli pracującego w zewnętrznej i samodzielnej kancelarii) z jego klientem mocno zaniepokoiła przede wszystkim klientów kancelarii adwokackich.

Jak się okazuje zupełnie niepotrzbnie. Kłopoty natomiast mogą mieć radcy prawni nie mający własnych kancelarii i często będący zatrudniani na etatach w firmach.
– Moim zdaniem – mówi adwokat Michał Pankowski, rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu – pogląd, który wyraziła rzecznik generalny ETS Julie Kokott, a dotyczący ochrony tajemnicy zawodowej (adwokackiej) nie ma przełożenia na ograniczenie tajemnicy adwokackiej polskich adwokatów. Zgodnie z ustawą prawa o adwokaturze adwokat nie może pozostawać w stosunku pracy. Opinia prawna rzecznika generalnego ETS dotyczy jedynie prawników pozostających w stosunku pracy, gdyż rzecznik stwierdziła wprost że według prawa unijnego prawnicza tajemnica zawodowa chroni wyłącznie kontakty niezależnego prawnika (czyli pracującego w zewnętrznej kancelarii) z jego klientem. Firmowi prawnicy, co stwierdza Pani Rzecznik, nawet jeśli są członkami samorządu zawodowego, nie cieszą się niezależnością od pracodawcy w takim samym stopniu jak prawnicy zewnętrznej kancelarii w relacji z klientem.
Prawnik na etacie, zgodnie z opinią Julie Kokott, narażony jest na konflikt obowiązków zawodowymi z celami i życzeniami swojej firmy, od której jest ekonomicznie uzależniony i z którą z reguły identyfikuje się silniej niż prawnik zewnętrzny. Mając jednak na uwadze brak możliwości zatrudnienia polskiego adwokata ? dodaje M. Pankowski – na podstawie umowy o pracę, co wynika wprost z ustawy, w której legislator przyjmując takie rozwiązanie, miał na celu ochronę fundamentu niezależności zawodu adwokata, opinia pani rzecznik w tym zakresie nie ma wpływu na sytuację polskich adwokatów. Jednak inaczej sprawa wygląda z punktu widzenia radców prawnych, którzy mają możliwość pozostawania w stosunku pracy, tym samym może mieć to wpływ na ograniczenie przywileju ochrony tajemnicy zawodowej radców prawnych.
Rzecznik generalny ETS to urzędnik sądowy, który sporządza na wniosek sędziów opinie prawne dotyczące spraw rozstrzyganych przez Trybunał. Pełniąca tę funkcję Juliane Kokott stwierdziła w swojej opinii, że według prawa unijnego prawnicza tajemnica zawodowa chroni wyłącznie kontakty niezależnego prawnika (czyli pracującego w zewnętrznej kancelarii) z jego klientem. Prawnik na etacie narażony jest na konflikt obowiązków zawodowymi z celami i życzeniami swojej firmy, od której jest ekonomicznie uzależniony i z którą z reguły identyfikuje się silniej niż prawnik zewnętrzny. W efekcie w kwestii tajemnicy zawodowej nie trzeba obu grup zawodowych traktować jednakowo ? stwierdza rzecznik Kokott.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …