Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Hala produkcyjna w ZK Gębarzewo

Hala produkcyjna w ZK Gębarzewo

W Zakładzie Karnym w Gębarzewie dokonano otwarcia nowej hali produkcyjnej. Obiekt powstał ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Wybudowanie hali jest jednym z elementów programu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego pracy więźniów, który zakłada m.in.
wybudowanie w latach 2016-2023, 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zatrudnienie znajdą osadzeni. Otwarcie nowej hali zwiększa ofertę miejsc zatrudnienia, przede wszystkim dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego. Wśród tej grupy osadzonych, ze względu na warunki odbywania kary pracuje stosunkowo najmniej osób. Zakład Karny w Gębarzewie w zakresie zatrudnienia odpłatnego współpracuje z trzema podmiotami zewnętrznymi zatrudniającymi skazanych. Osadzeni, którzy zatrudnieni będą w nowo otwartej hali montażowo-produkcyjnej pracować będą w systemie dwuzmianowym w wymiarze 8 godzin na dobę. Praca skazanych polegała będzie przede wszystkim na produkcji elementów metalowych.
W uroczystości otwarcia hali udział wzięli min: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Grzegorz Fedorowicz, specjaliści z Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele: kontrahentów zewnętrznych współpracujących z jednostką, władz lokalnych i samorządowych jak również zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Spotkanie swoją obecnością uświetnili Prymas Polski abp. Wojciech Polak, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądecki oraz Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. dr Paweł Wojtas, którzy uczestniczyli w dorocznej odprawie kapelanów pełniących posługę kapłańską w zakładach karnych i aresztach śledczych OISW w Poznaniu. Przypomnieć należy, że obecnie w Zakładzie Karnym w Gębarzewie zatrudnionych jest 242 skazanych, w tym 70 poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta. Skazani zatrudnieni nieodpłatnie na rzecz lokalnych samorządów i instytucji charytatywnych w roku 2015 wypracowali łącznie 35 tysięcy godzin, co po przeliczeniu daje kwotę w wysokości 370 tysięcy złotych.
Zespół Prasowy Centralny Zarząd Służby Więzienne

Sprawdź także

Wsparcie dla Igora Tuleyi

Na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) pojawiła sie informacja dotycząca sędziego Igora Tuleyi oraz …