Strona główna / Aktualności / Hałas samolotów ma granice

Hałas samolotów ma granice

Państwa członkowskie mogą ustalić maksymalne poziomy hałasu, które linie lotnicze muszą zachować przy przelotach samolotów nad obszarami położonymi w pobliżu portu lotniczego ? stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Czy ten wyrok ma znaczenie dla mieszkańców Krzesin protestujących przeciwko hałasowi emitowanemu przez F-16? Jeżeli jednak skutkiem takiego uregulowania jest zmuszenie linii lotniczych do zrezygnowania z wykonywania ich działalności gospodarczej, to może być ono przyjęte jedynie przy zachowaniu warunków przewidzianych w prawie Unii ? dodaje Trybunał Unii Europejskiej.
Źródłem niniejszej sprawy jest spór pomiędzy linią lotniczą European Air Transport (EAT) ? wyspecjalizowaną w usługach transportu lotniczego towarów (grupa DHL) ? a regionem administracyjnym stolicy oraz Collège d?environnement (komisją ds. środowiska) tego regionu. 19 października 2007 r. właściwy organ regionalny nałożył na EAT karę administracyjną w wysokości 56 113 EUR za przekroczenie w godzinach nocnych wartości granicznych przewidzianych w brukselskich przepisach regionalnych. Zgodnie z nimi wartości graniczne są mierzone na ziemi.
Linia lotnicza EAT wniosła skargę o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Spółka twierdzi w szczególności, że regionalne uregulowanie, na podstawie którego zarzuca jej się naruszenia, jest sprzeczne z prawem Unii, ponieważ posługuje się maksymalnymi poziomami hałasu mierzonego na ziemi (a nie u źródła), co jest niezgodne z dyrektywą 2002/30. W tym kontekście belgijska Rada Państwa mająca rozstrzygnąć spór postanowiła zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
Belgijski sąd zwrócił się do Trybunału o wyjaśnienie, czy regionalne uregulowanie brukselskie, normujące hałas wywoływany przez ruch lotniczy można uważać za ?ograniczenie działalności? podlegające przepisom dyrektywy 2002/30, a w szczególności metodzie polegającej na mierzeniu poziomu hałasu u źródła.

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …